Pradžia Projektai

Projektai


 

Šalpa

 

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos

Projekto  „Atverkime Meilei duris“ ATASKAITA

Projekto data - 2017 m. balandžio mėn. iki 2017 m. rugsėjo mėn.


 

1.     PROJEKTAS, KURIAM BUVO PASKIRTA PARAMA.

 Projekto pavadinimas. „Atverkim Meilei duris“.

 Projekto data -  2017 m. balandžio mėn. iki 2017 m. rugsėjo mėn.

 Projekto tikslas – ugdyti vaikų globos namų globotinius (rūpintinius) dvasiškai stipriomis asmenybėmis, praplečiant akiratį, puoselėjant lietuvišką – krikščionišką kultūrą bei formuojant krikščioniškas vertybes, lietuvybę, mokyti prasmingai ir turiningai praleisti laisvalaikį.

Projekto uždaviniai:

1.      Meilės Dievui ir artimui dvasioje stiprinti jauną asmenybę;

2.      Puoselėti lietuvišką – krikščionišką kultūrą, bei vertybes, lietuvybę ir tradicijų tęstinumą;

3.      Formuoti krikščioniškas vertybes gyvenime;

4.      Mokyti prasmingai ir turiningai praleisti laisvalaikį, pozityviai elgtis įvairiose situacijose.

 Projekto dalyviai – VšĮ LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro vaikų globos namų globotiniai. Iš viso projekte dalyvaus 30 globotinių.

 2.     SUMA, KURI BUVO GAUTA PROJEKTUI (eurais):

Projektui gavome 3000 JAV dolerių  (2678,81 EUR).  

 3.     VEIKLOS ATASKAITA.

 Įvykdyti 2017 m. pavasario – 2017 m. rudens katalikiški renginiai:

 

Eilės Nr.

Renginio pavadinimas

Vieta

Data

1

Ateitininkų kuopos susitikimas

Vilnius, Aušros Vartų g. 12

2017-04 /09 mėn.

2

Vaikų dalyvavimas ir giedojimas Šv. Mišiose.

Vilniaus m. bažnyčios

2017-04 /09 mėn.

3

Vaikų velykaitės

Bendruomeninių vaikų globos namų renginys

2017-04-21

4

Taize renginys

Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolyne, Pilies g., Senieji Trakai, Trakų raj.

2017-04-25

5

Vilniaus raj. Katalikų tikybos konkursas “Tiesa padarys Jus laisvus” (JN 8, 32)

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija

2017-04-27

6

„Krikščioniškosios muzikos festivalis – konkursas „Meilės giesmės“

Vilniaus Šeškinės pagrindinė mokykla, Vilnius, Čiobiškio g. 1

2017-04-28

7

Dalyvavimas Lietuvos katalikių moterų sąjungos suvažiavimo koncertinėje programoje

Domus Maria salė, Aušros Vartų g. 12, Vilnius

2017-04-29

8

„Pjūties vaikų pavasario savaitgalis“

Zarasų rajonas, Baltriškių kaimas

2017-05-06/07

9

Rekolekcijos vaikams Šv. Jono apaštalinių seserų Viešpaties Apreiškimo vienuolyne 

 Senieji Trakai, Pilies g. 1

2017-05-27/28

10

 Vilniaus Švenčiausios Jėzaus Širdies parapija ir Dievo Apvaizdos bažnyčioje -vaikų Krikšto Sakramentas, Pirmoji Išpažintis, Pirmoji Komunija

Vilnius, Gerosios Vilties 17

2017-05-27/28

11

Tibiriados bendruomenės organizuojama stovykla „Paauglių savaitgalis“

Zarasų raj., Baltriškių kaimas

2017-05- 28/29

12

Edukacinė kelionė į Kaišiadoris, Žaslius, Paparčių Aušrinės Marijos vienuolyną.

Kaišiadorių raj., Paparčių kaimas

2017-06-15

13

Katalikiškoji stovykla „Atverkime meilei duris“

Poilsiavietė “Auksinė giria” Liudgardos kaimas, Molėtų raj.

2017-06-25/30

14

Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos dieninė vaikų saleziečių stovykla

Erfurto g. 1, Vilnius

2017-07-10/16

15

Katalikiškoji Berčiūnų ateitininkų stovykla vaikams

Panevėžio raj. Berčiūnų kaimas

2017-07-16/25

16

Piligriminis žygis „Šventomis Lietuvos vietomis“

Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra, Panevėžio Švč.Trejybės bažnyčia, |ekskursija Šeduvos malūne, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro žirgyne.

2017-07-31

17

Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos vaikų saleziečių stovykla

Ignalinos raj. Tverečiaus kaimas

2017-08-01/08

18

Tėvo Stanislavo mirties metinių atminimui kelionė  į Paberžės dvarą.

Kėdainių rajonas, Paberžė

2017-09-24


 

Įvykdytų 2017 m. pavasario – 2017 m. rudens katalikiški renginių aprašymas:

1.    Šv Mykalojaus ateitininkų kuopos susitikimai.  Dalyvavo 10 vaikų.

Mūsų vaikai lankosi Šv. Mikalojaus jaunučių kuopos ir vyresniųjų klasių moksleivius (8-12kl.) į Juozo Girniaus kuopos, susitikimuose kiekvieną savaitę Aušros vartų g. 12. Noriai dalyvaujame visus metus ateitininkų stovyklose, kelionėse, šventėse. 2017 m. kovo 03-05 d. „Šv. Kazimiero savaitgalis“ stovykloje Artiomas,  o Jurij ir Goda 2017 m. liepos 16-25 d.  „Berčiūnų Ateitininkų stovykloje“ tapo ateitininkais.  Šventųjų Mišių metu vaikai davė įžodį, viešai Kryžiaus ir ateitininkų vėliavos akivaizdoje pasižadėjo sekti Kristų, dirbti ir aukotis Dievui ir Tėvynei ir uoliai eiti ateitininko pareigas. Šią dieną vaikams buvo  įsegtas ateitininko ženklelis, užrišta juostelė – ateitininkų simboliai. Artiomas yra išrinktas į Šv. Mikalojaus jaunųjų ateitininkų kuopos valdybą. Iš vaikų atsiliepimų: „2017 m. liepos mėn. 24 d. aš išlaikiau Jaunojo Ateitininko egzaminą. Sekančią dieną aš daviau įžodį ir įstojau į ateitininkų bendruomenę. Aš džiaugiuosi tapus ateitininke, nes taip aš galiu sustiprinti savo tikėjimą ir padėti kitiems sustiprinti savo tikėjimą. Ar tapti ateitininke man teko gerai pagalvoti: ar aš esu pasiruošusi priimti tokią didelę atsakomybę, nes būdamas ateitininku turi sekti ateitininko principais – Tautiškumas, visuomeniškumas, inteligentiškumas, katalikiškumas, šeimyniškumas.“ Goda, 16 m.

http://www.berciunai.lt/naujienos/8-informacija

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-07-20-berciunuose-jau-25-a-vasara-stovyklauja-jaunieji-ateitininkai/161906

http://www.ateitis.lt/naujienos/ateitininku-sekmadienio-mintys-ieva-marija-plesnyte/

https://www.facebook.com/286483421366787/photos/a.325789600769502.96382.286483421366787/1835954623086318/?type=3&theater

2. 2017 m. balandžio mėn. – rugsėjo mėn. vaikų dalyvavimas ir giedojimas Šv. Mišiose. Dalyvavo visi vaikai.

Mūsų vaikai gyvena skirtinguose Vilniaus miesto rajonuose, todėl vaikai dalyvauja sekmadieniais ar iškilmių dienomis Šv Mišiose skirtinguose bažnyčiose. Vaikai gyvenantys Vilniaus m. Naujos Vilnios rajone lanko Vilniaus (Naujosios Vilnios) Švč. M. Marijos Taikos Karalienės bažnyčią, jaunuoliai gyvenantys Karoliniškių rajone lankosi Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje arba Vilniaus Šv. Jono Bosko Romos katalikų bažnyčioje, merginos gyvenančios Žirmūnuose - Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedros bazilikoje. 

3.  2017 m. balandžio mėn. 21 d. Bendruomeninių vaikų globos namų renginys „Vaikų velykaitės“ Dalyvavo visi vaikai.

Mūsų įstaigoje vaikai Šv. Velykas švenčia savo bendruomeniniuose namuose, eina į Šv. Mišias savo parapijos bažnyčiose. Praėjus Prisikėlimo šventei bendrai švenčiame ir organizuojame renginį  ”Vaikų velykaitės“ Balinkios 6, Vilniuje (didžiausiuose mūsų bendruomeninių namų patalpose). Šv. Velykų popietės metu kiekvieno padalinio vaikai su darbuotojais buvo paruošę savo koncertinę programą, kurioje pamėgino pristatyti Šv. Velykų prasmę, giedojo giesmes. Šventės metu mus aplankė Velykų bobutė bei linksmino liaudies dainų ansamblis „Raskila“. Dalyvavome konkursuose rinkdami gražiausius margučius, gražiausią Velykinę kompoziciją, skaniausią, išradingiausią pačių vaikų pagamintą patiekalą. Sulaukėme garbingų svečių Lietuvos katalikių moterų sąjungos pirmininkę Dalią Batutienę su sąjungos narėmis. Šventės globėjas mūsų mylimas Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas Vytautas Rapalis.

(laikraštis „Lietuvos aidas“, Kultūra, Nr. 97, 98, 99. P. 6–7).

http://www.aidas.lt/lt/kultura/article/16426-05-06-ispudinga-vaiku-velykaiciu-svente

4.  2017 m. balandžio mėn. 25 d. Taize Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolyne, Pilies g., Senuosiuose Trakuose, Trakų raj. Dalyvavo 4 vaikai.

Dalyvavome Vilniaus miesto ir regiono mastu Taize pamaldose Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolyne, kurias organizavo Vilniaus vaikų socializacijos centras.

5.     2017 m. balandžio mėn. 27 d. Vilniaus raj. Katalikų tikybos konkursas “Tiesa padarys Jus laisvus” Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija. Dalyvavo 4 merginos.

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijoje balandžio 27 d. vyko katalikų tikybos konkursas „Tiesa padarys jus laisvus“, skirtas Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai. Konkurso dalyviai atliko dvi užduotis raštu ir vieną kūrybinį darbą, kurį vėliau pristatė vertinimo komisijai. Po konkurso gimnazijos Aktų salėje vyko koncertas, skirtas Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio atminimui. Koncerto metu mokiniai pristatė T. Matulionio gyvenimo biografiją, šlovino Dievą giesmėmis ir šokiais.

http://www.gediminogimnazija.lt/index.php/paslaugos/mokykliniu-autobusu-tvarkarastis/8-naujienos/180-kataliku-tikybos-konkursas

6.    2017 m. balandžio mėn. 28 d. Krikščioniškosios muzikos festivalis – konkursas „Meilės giesmės“ Dalyvavo 4 vaikai.

 VšĮ LKMS vaikų ir januimo paramos centro vokalinis ansamblis ,,Angelo sparnas“ (vadovė Gintarė Masalskienė) š.m. balandžio 28 d. dalyvavo II-jame šalies 1-5 klasių mokinių krikščioniškosios muzikos festivalyje-konkurse ,,Meilės giesmės“. Festivalis-konkursas prasidėjo 10 val. šv. Mišiomis Vilniaus Palaimintojo J. Matulaičio bažnyčioje, kuriose dalyviai meldėsi prašydami Dievo palaimos ir sėkmės giesmių festivalyje. Po to Vilniaus Maironio progimnazijoje vyko kolektyvų pasirodymai. Džiaugiamės, kad savo giesme galime šlovinti Dievą ir Jam dėkoti už gautas malones. Gavome diplomą ir buvome pakviesti dalyvauti Prekybos centro VCUP organizuojamame koncerte 2017 m. rugsėjo 14 d.

http://www.maironioprogimnazija.vilnius.lm.lt/index.php/67-skelbimai/131-krikscioniskos-muzikos-festivalis-konkursas-meiles-giesmes

http://www.atzalyno.vilnius.lm.lt/2017/05/12/meiles-giesmes/

7.   2017 m. balandžio mėn. 29 d. dalyvavimas Lietuvos katalikių moterų sąjungos suvažiavimo koncertinėje programoje. Dalyvavo 12 vaikų.

Š.m. balandžio 29 d. iš Kauno, Kaišiadorių, Alytaus, Tauragės, Panevėžio, Pasvalio, Zarasų, Šiaulių į Vilnių, į buvusį Vilniaus senamiesčio vienuolyną, kuriame įsikūrusi „Domus Maria“ (Aušros Vartų 12), į savo suvažiavimą. Devynis Lietuvos katalikių moterų sąjungos skyrius atstovavo 38 moterys. Po LKMS dvasios vadą kun. Vytauto Rapalio maldos buvo išklausytas VšĮ LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro vaikų koncertas: vyresnieji bei jaunesnieji vaikai atliko po pora dainų. Nuotaikingai skambančioms dainoms suvažiavimo dalyviai pritarė ilgais aplodismentais.“ (ištrauka iš laikraščio „Lietuvos aidas“, Kultūra, psl.6-7).

http://www.aidas.lt/lt/religija/article/17045-08-05-lietuvos-katalikiu-moteru-sajungos suvaziavimas

8.    2017 m. gegužės 06-07 d. „Pjūties vaikų pavasario savaitgalis“ (Baltriškių kaime, Zarasų raj. Tibiriados bendruomenėje). Dalyvavo  4 vaikai.

Labai džiaugiamės galėdami įsilieti į Tibiriados savaitgalių susitikimus skirtas 8-12 metų vaikams. Keturi mūsų globotiniai kartu su broliais ir kitais vaikais sekė Jėzumi ir Jo ieškojo savo kasdieniniame gyvenime, augino, stiprino savo tikėjimą ir jį geriau mokinosi pažinti per mokymus ir maldą.

file:///C:/Users/LKMS/Documents/Agatos/NUOTRAUKOS/2017%20m%20nuotraukos/2017-05-06%2007%20Tibiriada/2017-05-06%20tibiriada.html

 http://tiberiade.lt/photos-vaikai/event/pjuties-vaikai/pjpavasario2017

9.    2017 m. gegužės 27-28 d. Rekolekcijos vaikams Šv. Jono apaštalinių seserų Viešpaties Apreiškimo vienuolyne. Dalyvavo 3 vaikai. Vaikai mokinasi, padedant vienuolėms, gyvenanti kartu bendruomenėje ir dalintis bendrystės džiaugsmu, įvairiomis kasdieninėmis tarnystėmis bei poilsiu, vienytis su Jėzaus meile su visais žmonėmis.

10.     2017 m. gegužės 27 d. Vilniaus Švenčiausios Jėzaus Širdies parapija ir Dievo Apvaizdos bažnyčioje -vaikų Krikšto Sakramentas. Dviems vaikams suteiktas Krikšto sakramentas. Atvykome į šventę su didelių būriu vaikų, visi dalyvavome Šv Mišių aukoje, tyliai meldėmės už savo tėvelius, auklėtojus, broliukus ir sesytes. Su mumis buvo 2 vaikučių Krikšto mama ir tėtis, auklėtojai. Klebonas Kunigas Edmondas Paulionis pakrikštijo, palaimino, apdovanojo mus visus dieviškomis dovanomis, kad Viešpaties gyvybė ir galia bei dovanotas tikėjimas padėtų vaikams bręsti, augti, skleistis, kaip  asmenybėms.

11.  2017 m. gegužės 27-28 d.  Vilniaus Švenčiausios Jėzaus Širdies parapijos ir Dievo Apvaizdos bažnyčioje – 6 vaikai atliko pirmąją išpažintį ir  priėmė  Pirmąją Šv. Komuniją.

Viešpaties dovanomis dalijosi su mumis Klebonas Kunigas Edmondas Paulionis. Po šventės išėjome pilni  lengvumo, prisipildę širdis gerumo ir Viešpaties malonių. 

12.   2017 m. gegužės 28-29 d. Tibiriados bendruomenės organizuojama stovykla „Paauglių savaitgalis“ Dalyvavo  4 vaikai.

Savaitgalio susitikimas buvo skirtas 13-15 metų vaikams. Keturi mūsų globotiniai kartu su broliais ir kitais vaikais sekė Jėzumi ir Jo ieškojo savo kasdieniniame gyvenime, augino, stiprino savo tikėjimą ir jį geriau mokinosi pažinti per mokymus ir maldą

13.   2017 m. birelio 15 d. Edukacinė kelionė į Kaišiadoris, Žaslius, Paparčių Aušrinės Marijos vienuolyną. Dalyvavo visi vaikai.

Apsilankę Kaišiadoryse vaikai buvo supažindinti su Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimo biografija. Mūsų vaikai rodė spektaklį “Raganiukė” Kaišiadorių lopšelio – darželio “Žvaigždutė” vaikams. Buvo organizuota ekskursija į Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnaziją. Po skanių pietų vaikai dalyvavo Edukacinėje programoje „Šakočių kepimas“ Žaslių kultūros centre. Sužinoję daug naujo apie šakočių kepimą ir pasmaguriavę, keliavome į Paparčių Aušrinės Marijos vienuolyną, kur nuostabioje vienuolyno koplytėlėje meldėmės ir prašėme Dievo malonių viso pasaulio vaikams.

http://www.kaisiadoriuaidai.lt/content/view/1376/45/

14.     2017 m. birželio 25-30 d. Katalikiškoji stovykla „Atverkime meilei duris“. Dalyvavo  38 vaikai

Birželio 25 dieną prasidėjo jau 7 metus tradicija tapusi LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro stovykla „Atverkime meilei duris“. Šias metais vykome į Molėtų rajoną, poilsiavietę „Auksinė giria“. Programa sudaryta pagal penkis ateitininkų principus (katalikiškumas, tautiškumas, šeimyniškumas, inteligentiškumas, visuomeniškumas), kurie atsispindėjo dienotvarkėje. Kiekvienos dienos programai buvo priskirtas vienas principas. Dienotvarkė suskirstyta trimis etapais: katechezė, akademija, vakaro programa. Kad vaikai atsibustų, įgautų jėgų ir jaustųsi žvalūs, visi rytai prasidėdavo šokio elementais paremta mankšta. Vakarais vykdavo auklėtojų ir būrių vadovų pasitarimas, kur buvo aptariama diena pagal tris klausimus: Ko šiandien išmokau?, Kas mane nuliūdino? Ką daryčiau kitaip?

15.     2017 m. birželio 28-30 d. Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos dieninė vaikų saleziečių stovykla. Dalyvavo 3 paaugliai.

Vaikai važiuodavo į saleziečių dienos stovyklą darbo dienomis (pirmadienis-penktadienis) nuo 14 val. iki 18 val.  Stovyklaudami dienos metu vaikai kasdien dalyvaudavo Šv. Mišiose, buvo ugdoma krikščioniška pasaulėžiūra, keliamos dvasinės žmogaus vertybės.

http://bosko.lt/dienine-vasaros-stovykla/

16.     2017 m. liepos 16 - 25 d. Katalikiškoji Berčiūnų ateitininkų stovykla vaikams. Dalyvavo 4 vaikai.

Nuostabiai vaikai praleidžia laiką stovykloje, grįžta pilni dieviškumo, džiaugsmo, tikėjimo, kūrybiškumo. Dėl važiavimo į šią stovyklą vyksta didelė konkurencija tarp vaikųJ. Turime puikią skatinimo galimybę globotiniams J.

http://www.berciunai.lt/stovyklos

https://www.youtube.com/watch?v=D24BESW_bGs

17.     2017 m. liepos 31 d. Piligriminis žygis „Šventomis Lietuvos vietomis“ . Dalyvavo visi vaikai.

Į piligriminį žygį išsiruošėme anksti ryte su gera ir pakilia nuotaika. Aplankėme Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrą, Panevėžio Švč.Trejybės bažnyčią apsilankėme Šeduvos malūne, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro žirgyne. Iš vaikų atsiliepimų:

„Man labai patiko vaikščioti po bažnyčias, o labiausiai po tą kurioje buvo fontanas. Jinai labai didelė ir labai graži.“ Vadimas, 7 m.

„Man labai patiko bažnyčia su fontanu. Ir patiko žaisti su arkliukais.“ Violeta, 6 m.

„Man labai patiko piligriminis žygis, buvo įdomu aplankyti bažnyčias. Labai  ačiū už kelionę.“     Goda, 16 m.

„Piligriminė kelionė man labai patiko. Buvo smagu pamatyti naujas bažnyčias.“ Aleksandra, 16 m.

18.  2017 m. rugpjūčio mėn. 1-8 d. Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos organizuojama saleziečių stovykla (pridedama atsiliepimas – 1 lapas).   Dalyvavo 2 vaikai Saleziečių stovykloje Ignalinos rajone, Tverečiaus kaime, kurią organizuoja Kun. Alessandro Barelli SDB, klebonas Stovyklaudami vaikai kasdien dalyvauja Šv. Mišiose, ugdoma krikščioniška pasaulėžiūra vaikams ir jaunimui, keliamos dvasinės žmogaus vertybės.

19.  2017 m. rugsėjo 24 mėn. Tarptautinis Paberžės festivalis Tėvo Stanislovo atminimui, Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje, Kėdainių raj. Dalyvavo visi vaikai. (pridedama: atsiliepimai, 2 lapai)

Jau penktą kartą mums UAB „Olego transportas“ suteikia malonę keliauti į Tarptautinį Paberžės festivalį tėvo Stanislovo atminimui. Kiekvieną kartą šios kelionės laukiame kaip stebuklo, nes čia vaikai yra laukiami, čia jie yra vertinami kaip asmenybės, čia jie svarbūs ir reikalingi. Kiekvienoje kelionėje važiuojant į Paberžę mėginame kuo daugiau pamatyti Lietuvos kultūrinio paveldo, pasidžiaugti Lietuvos gamtos stebuklais. Kartu su mumis važiavo Vėliučionių vaikų socializacijos centro darbuotojai ir vaikai. Važiuodami į Paberžę apsilankėme Skinderiškių dendrologiniame parke, kur ekskursiją pravedė miškininkas Juozas Masionis, supažindindamas vaikus su ten augančių įvairių rūšių krūmų ir medžių įvairove, vedžiojo po nuostabų parką, apsuptą nepaprasto grožio tvenkinių. Žavėjomės paslaptingomis salelėmis, lipome į stebėjimo bokštus bei džiaugiamės nuostabia vasariška diena. Paberžėje mūsų jau laukė1863 metų sukilimo muziejaus vadovė Alina Galvanauskienė, kuri vaikams pravedė ekskursiją ir edukacinę programą. Dalyvavome Šv. Mišiose, kurias aukojo Klebonas Kunigas Nobertas Martinkus ir  kunigas Romualdas Ramašauskas klausėmės nuostabios, užburiančios muzikos, agapėje vaišinomės Kunigo Noberto, UAB Karališkosios  kibininės direktorės Zinaidos Juškienės bei Labdaros ir paramos fondas „Viltis – Vikonda“ vaišėmis. Bendravome su garsiu Lietuvos bosu Liudu Mikalausku, bei daugelio konkursų laureate pianiste Audrone Juozauskaite, dalinomės Dievo prisilietimais jų gyvenimuose ir tai prisidėjo prie mūsų pačių dvasinio gyvenimo bei jo augimo. Grįžtant giedojome giesmes, dalinomės atsiminimais. Po skanių apdovanojimų, grįžome namo laimingi ir džiaugsmingi, prisipildę naujų įspūdžių, pasitikėjimo savimi bei dideliu bendrystės jausmu.

http://www.rinkosaikste.lt/laisvalaikis/po-darbu/paber-ild-tvo-stanislovo-atminimo-melodijos-fotogalerija

 Projekto svarba.

Labai esame dėkingi Lietuvių katalikų Religinei Šalpai, jos komandai už galimybę eiti savęs pažinimo keliu, už galimybę keisti savo gyvenimą, pripildytą Dievo Gailestingumo  ir Meilės...

Sprendžiant iš vaikų atsiliepimų, kuriuose jaučiamas džiaugsmas, pasitikėjimas, saugumas bei nuoširdumas, atsakomybė bei dėkingumas, rodo, kad mažais žingsneliais mes atrandame kelius į vaikų širdis. Vaikai tampa  laisvesni, mėgina pažinti save ir suprasti kitus, pradeda formuoti gyvenimo tikslus, kuriuose jau vietos yra ir Dieviškumui.

Norime pasidžiaugti, kad net trys vaikai patys apsisprendė ir šiemet papildė ateitininkų gretas.

Jūsų dėka, mes galime organizuoti daugiau išvykų, parodyti vaikams  „kitą gyvenimą“, kuriame svarbią vietą užima Dievo buvimas. Dalyvaujame krikščioniškuose renginiuose, konkursuose, dienos, vasaros stovyklose, Taize. Tampame vis brandesni ir stipresni vidumi, jau mokame dėkoti už dideles Dievo suteiktas galimybes tobulėti, už palaikymą, už rankų nenuleidimą sunkiomis akimirkomis, už supratimą, už nuoširdžią meilę aplinkinių žmonių, o patikėję Meile pradedame ir patys Ją dalinti, nebijodami būti išjuokti ir nesuprati. Pradedame suprasti, kaip svarbu yra pripildyti savo ir kitų širdis Kristaus buvimu.

Ačiū, Lietuvos Katalikų Religinei Šalpai, kad augame ir vis dar galime augti kaip krikščionys, už tai, kad kartu su vaikais galime atrasti save iš naujo, pažinti save ir eiti Dieviškuoju keliu, atgimstant kaip Dievo vaikai...

Tegul būna palaiminti Jūsų prasmingi darbai...Kuo daugiau Šviesos ir Dievo Meilės jūsų kelyje...

  Iš vaikų ir svečių atsiliepimų.

Vaikų velykaitės

 Velykų šventė man labai patiko. Labai įspūdingai grojo, dainavo ir šoko svečiai. Mano manymu, mes irgi gerai pasirodėme. Maistas buvo labai skanus ir kiaušiniai buvo labai įdomiai padažyti. Norėčiau padėkoti visiems svečiams ir artimiesiems, kurie mus palaikė.

                                                                                                               Sandra,  15 m.

 Man labai patiko šventė. Labiausiai patiko giedoti giesmes. Dėkoju mokytojai Gintarei, kad išmokė tiek daug ir tokių gražių giesmių...

Ačiū Jums, kad suorganizavote tokią nuostabią šventę.

                                                                                                            Jurijus,  15 m.

 Katalikiška stovykla „Atverkime meilei duris“

 1.      Birželio 25 diena Šeimyniškumo diena

 Šią dieną mes jautėmės labai laimingi dėl to, kad sutikome visus šeimos narius. Visos dienos eigoje jautėme smalsumą, laimę, jautėmės saugiai draugų rate, jautėme dėkingumą mūsų pačioms geriausioms auklėtojoms ir direktorei. Jautėmės smagiai ir tuo pačiu momentais įtemptai. Kokia bebūtų diena, mes esame dėkingi už tai, kad galime ją nugyventi.

                                            Aleksandra, Gvidas, Danielius, Mantas, Nautartas, Jolita, Jolanta.

 2.      Birželio 26 diena Inteligiškumo diena

 Iš vakar dienos supratome, mes esame laisvi, mūsų širdis yra laisva.

Mes labai laukėme pasisėdėjimo prie laužo ir labai džiaugėmės mūsų bendrumu prie jo. Esame dėkingi mūsų nuostabioms auklėtojoms už tai, kad jos mus taip myli... 

Ačiū visiems už šiltus apkabinimus šilumą visiems.

                                           Aleksandra, Danielius, Nautartas, Gvidas, Mantas, Jolita, Jolanta.

 Iš katechezės išsinešėme ramybę, išmokome ir supratome, kad viskas gyvenime gali išsispręsti.  

Artiom, Liuda, Maša, Violeta, Vadimas, Liveta.

3.      Birželio 27 diena Visuomeniškumo diena.

 Mums labia patiko sportas ir Krikštas, nes buvo labia įdomios ir linksmos užduotys. Labai Patiko diskoteka. Ačiū Vytautui, kad eilinį sykį mums dovanojo laiką.

Goda, Sandra, Anvaras, Viktoras, Jurijus, Deivydas, Gražina

Mes jautėmė labia daug pozityvių jausmų, labia daug šypsojomės, jautėmės dėkingi, laimingi ir patenkinti. Buvo labai aktyvi diena ir mes iškrovėme visa savo energiją. Mes visi stengėmės vieni kitiems padėti. Mums įstrigo viena frazė pasakyta Ritos apie rožę, kad mes į pasaulį žiūrėtume, kaip į rožę (į žiedlapį, bet ne į spyglius). Ačiū visiems.

Aleksandra, Gvidas, Jolanta, Nautartas, Danielius, Mantas, Jolita.

 4.      Birželio 28 diena Tautiškumo diena

 Mums labai patiko rinkti gėles, pinti vainikus ir puošti vartus. Labai buvo linksma mėtyti vainikus ant Kupolės. Buvo linksmi liaudies šokiai. Labai gera buvo vakare nueiti į pirtį

Sandra, Goda, Gražina, Jurijus, Deivydas, Viktoras, Anvaras

  Ši diena mums buvo, kaip ir kiekviena ypatinga. Mes visi jautėme bendrumą ir ramybę. Jautėmės saugiai mūsų šeimos rate.

Aleksandra, Gvidas, Danielius, Mantas, Nautartas, Jolita, Jolanta.

 5.      Birželio  29 diena Katalikiškumo diena

 Pasimatymas su kunigu buvo nuoširdus ir džiaugsmingas... jautėmės laisvi, atsipalaidavę ir savi vienas kitam. NUOSTABU !!!

Liuda, Maša, Violeta, Liveta, Artiomas, Vadimas, Deividas.

 Katechezės metu sustiprinom savo tikėjimą... dėl to labai džiaugiamės.

                                           Sandra, Deivydas, Goda, Gražina, Viktoras, Anvaras.

 Mes esame dėkingi už šią nuostabią dieną. Buvo smagu pabūti visą dieną drauge, pasidžiaugti ramybe, pasidžiaugti vienas kitu... Labai patiko jormarkas, buvo labai linksma ir smagu. 

Ačiū už nuoširdžias šypsenas.

                                           Aleksandra, Gvidas, , Nautartas, Danielius, Mantas, Jolita.

 Vakarykštė diena mums labai patiko. Patiko dalyvauti aukcione, prekiauti. Labai linksma buvo spėlioti fėjų vardus. Labai patiko filmo žiūrėjimas.

                                           Sandra, Goda, Gražina, Jurijus, Deivydas, Viktoras, Anvaras

 Berčiūnų ateitininkų stovykla

...Žaidimų dėka daug ko išmokome. Jie nebuvo pavojingi, mus pamokino istorijos, kuri susijusi su katalikais.

                                                                                  Goda, 16 m.

 Piligriminis žygis „Šventomis Lietuvos vietomis“

Man labai patiko vaikščioti po bažnyčias, o labiausiai po tą kurioje buvo fontanas. Jinai labai didelė ir labai graži.

                                                                                      Vadimas,  7 m.

 Man labai patiko bažnyčia su fontanu. Ir patiko žaisti su arkliukais.

                                                                                     Violeta,  6 m.

 Man labai patiko bažnyčia prie kurios buvo fontanas. Ten labai gražu.  Dar mačiau didelį malūną, jis irgi labai gražus. Patiko bėgioti su arkliukais.

                                                                                     Mantas,  11 m.

  Man labai patiko piligriminis žygis, buvo įdomu aplankyti bažnyčias.  Labai  ačiū už kelionę.

                                                                                      Goda,  16 m.

 Piligriminė kelionė man labai patiko. Buvo smagu pamatyti naujas bažnyčias.

                                                                                    Aleksandra,  16 m.

 Mūsų ateitininkai

2017 m. liepos mėn. 24 d. aš išlaikiau Jaunojo Ateitininko egzaminą. Sekančią dieną aš daviau įžodį ir įstojau į ateitininkų bendruomenę. Aš džiaugiuosi tapus ateitininke, nes taip aš galiu sustiprinti savo tikėjimą ir padėti kitiems sustiprinti savo tikėjimą. Ar tapti ateitininke man teko gerai pagalvoti ar aš esu pasiruošusi priimti tokią didelę atsakomybę, nes būdamas ateitininku turi sekti ateitininko principais – Tautiškumas,visuomeniškumas, inteligentiškumas, katalikiškumas, šeimyniškumas.

                                                                                       Goda,  16 m.

 Berčiūnų ateitininkų stovykla

Šie metai Berčiūnuose buvo mano paskutinieji. Berčiūnuose kaip visada smagu ir linksma.... Šie metai man buvo įsimintini, nes aš tapau ateitininke.... Kada nors aš tikrai važiuosiu į ateitininkus kaip vadovė.

                                                                                      Goda,  16 m.

Don Bosko parapijos stovykla

Šiais metais buvo labai linksmi žaidimai. Vakaro programos būdavo labai įdomios ir linksmos.

O labiausiai patiko būti drauge mišiose. Labai dėkoju už nuostabią stovyklą.

                                                                                     Goda,  16 m.

 Paberžės festivalis

Paberžėje man labai patiko daryti pintą iš popieriaus Lietuvos vėliavą.Labai ačiū už nuostabiai praleistą dieną.

                                                                                      Liudmila  17 m.

Man Paberžėje patiko edukacinis užsiėmimas. Patiko vaikščioti po kunigų abitų kolekciją. Buvo smagu susipažinti su naujais žmonėmis. Ačiū už kelionę.

                                                                                  Goda,  16 m.

Man labai patiko daryti grandinėlę iš įvairių spalvų siūlų. Konvertas, kuris buvo bažnyčioje buvo labai įspūdingas. Mišios buvo labai įdomios. Maistas buvo labai skanus. Labai ačiū už gerą pabuvimą Paberžėje. Norėčiau dar kartą nuvažiuoti.

                                                                                Sandra 15 m. 

Man labai patiko kunigo pasakymai, labai gražūs darbeliai ir malonūs žmonės. Labai patiko, norėčiau važiuoti dar. Ačiū.

                                                                             Nautartas 12 m.

Labai jauku, šilta ir jautru. Nuoširdūs, šilti žmonės, dirbantys šventą darbą !

Visokeriopos sėkmės Jums visiems !

                                                                          Jurga (svečias)

Aš myliu Tave Jėzau, ir pasitikiu Tavimi.

Ačiū už įpūdžius ir sukurtus gražius prisiminimus.

                                                                         Gintarė (muzikos mokytoja)

Kaip gera būti ir švęsti su Jumis kartu!

Kaip prasminga – tokie namai padeda rasti savo kelią vaikams.

Būkite ir klestėkite!

                                                                 Dainų klubas „Raskila“

Kokį pasaulį norime perduoti ateisiantiems po mūsų, augantiems vaikams?

Linkiu, kad šis popiežiaus Pranciškaus klausimas, skambantis enciklikoje Laudato si' būtų Jūsų dienotvarkėje ir Šv. Tėvo susirūpinimas aplinka, suvokimas gamtos kaip mūsų namų, taptų ir Jūsų ugdytinių savastimi.

Esate teisingame kelyje. Žaviuosi, kad nepamirštate ekologijos.

                                                                  PRPD vyr. ekologas Erlandas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šalpa

 

Projekto pavadinimas – „Dievas tegali mylėti“

Projekto data - 2016 m. spalio mėn. iki 2017 m. kovo mėn.

 

Projekto tikslas – ugdyti vaikų globos namų globotinius (rūpintinius) dvasiškai stipriomis asmenybėmis, praplečiant akiratį, puoselėjant lietuvišką – krikščionišką kultūrą bei formuojant krikščioniškas vertybes, lietuvybę, mokyti prasmingai ir turiningai praleisti laisvalaikį.

Projekto aktualumas/ esmė...

Projektas padeda ugdyti vaikuose meilę Dievui bei artimui, stiprina jauną asmenybę, formuoja krikščioniškas vertybes gyvenime, mokina prasmingai ir turiningai praleisti laisvalaikį, pozityviai elgtis įvairiose situacijose, puoselėti lietuvišką – krikščionišką kultūrą, bei vertybes, lietuvybę ir tradicijų tęstinumą.

Projekto dalyviai – VšĮ LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro vaikų globos namų globotiniai. Iš viso projekte dalyvavo 30 globotinių.

1. SUMA, KURI BUVO GAUTA PROJEKTUI (eurais):

Projektui gavome 4519,98 EUR (5000 JAV dolerių).

 

2. VEIKLOS ATASKAITA

 

2016 m. spalio mėn. – 2017 m. kovo mėn. pravesti katalikiški renginiai vaikų globos namų auklėtiniams:

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Vieta

Data

 

1

Ateitininkų stovykla „Šokantys lapai“

Pabradė

2016-10-1/2

2

Ateitininkų susitikimas

Aušros vartų 12

2016-10-08

3

Tiberiados stovykla vaikams „Pjūties vaikų rudens savaitgalis“

Baltriškių km., Zarasų raj.

2016-10-22/23

4

Tiberiados stovykla paaugliams „Šventumas, ar tai man!?“

Baltriškių km., Zarasų raj.

2016-10-29/30

5

Visų šventųjų diena

Apsilankymas Vilniaus kapinėse

2016-11-01

6

Renginys sveiko maisto vakaronė “Rudenėlio šventė”

M.Balinskio g. 6, Vilnius

2016-11-03

7

Šv. Jono apaštalinių seserų organizuojamas rekolekcijas vaikams, Senuosiuose Trakuose

Senieji Trakai

2016-11-5/6

8

Ateitininkų susitikimas

Aušros vartų g.12

2016-11-12

9

Išvyka į Vilniaus krašto ateitininkų Aušros Vartų savaitgalį 

Didžioji 32, Vilnius

2016-11-18/20

10

Ateitininkų susitikimas

Aušros vartų g.12

2016-11-27

11

Ateitininkų susitikimas

Aušros vartų g. 12

2016-12-03

12

Renginys Advento vakaras

M.Balinskio g. 6, Vilnius

2016-12-16

13

Kalėdinis rytmetis

M.Balinskio g. 6 Vilnius

2016-12-25

14

Išvyka prie Katedros „Kalėdinė pasaka“

Prie Vilniaus katedros

2016-12-29

15

Išvyka „Susikaupimo valandėlė”

Vilniaus katedra

2016-12-31

16

Renginys “Trijų karalių belaukiant”

Pamėnkalnio 16, Vilnius

2017-01-06

17

Tiberiados stovykla vaikams „Pjūties vaikų žiemos savaitgalis”

Baltriškių km., Zarasų raj.

2017-01-21/22

18

Taizė renginys

Maironio progimnazijoje

2017-01-23

19

Ateitininkų susitikimas

Aušros vartų g. 12

2017-02-04

20

Tiberiados stovykla paaugliams  „Pažink save“

Baltriškių bažnyčios klebonija

2017-02-10/12

21

Ateitininkų susitikimas

Aušros vartų g. 12

2017-02-11

22

Išvyka į Šiaulius, į renginį Šiaulių miesto garbės pilietės Gražbylės Venclauskaitės paminėjimą organizuojamą Šv. Elzbietos katalikių moterų draugija

Vilnius - Šiauliai -Vilnius

2017-02-18

23

Ateitininkų susitikimai

Aušros vartų 12

2017-02-25

24

Pelenų diena, Gavėnios pradžia

M. Balinskio g. 6, Vilnius

2017-03-01

25

Šv. Kazimiero ateitininkų stovykla “Šv. Kazimiero savaitgalis”

Aušros Vartų g. 12,Vilnius

2017-03-03/5

26

Kaziuko mugė

Vilniaus senamiestis

2017-03-04

27

Renginys visai šeimai “Meilė kaip deimantų lietus”

Filharmonija

2017-03-05

28

Piligriminė kelionė „Pasitikėjimo piligrimystė Šiauliuose su Taizė giesmėmis“

Vilnius - Kryžiaus kalnas – Šiauliai - Vilnius

2017-03-11

29

Taizė pamaldos

Vilniaus rajonas Riešės gimnazija

2017-03-17

30

Ateitininkų susitikimas

Aušros vartų  g.12

2017-03-25

31

Dalyvavimas Šv. mišiose

Šv. Mikalojaus bažnyčia, Vilnius

Šventėmis, savaitgaliais

32

Pasiruošimas pirmajai komunijai

Šv. Mikalojaus bažnyčia, Vilnius

Visi sekmadieniai

33

Pasiruošimas renginiui “Vaikų vėlykaitės”

M. Balinskio g. 6, Vilnius

2017-03 mėn.

2016 m. spalio mėn. – 2017 m. kovo mėn. katalikiški renginių aprašymai ir atsiliepimai:

1. 2016 m. spalio - 2017 m. kovo mėn. Lietuvos ateitininkų kuopų renginiai. Dalyvavo aštuoni vaikai. Mūsų vaikai noriai lanko Šv. Mikalojaus jaunųjų ateitininkų kuopos 2016 - 2017 m. susirinkimus, važiuoja į ateitininkų stovyklas, dalyvauja įvairiuose akcijose bei renginiuose pagal patvirtintą kuopos 2016-2017 m. planą. Labai norime pasidžiaugti, kad turime pirmą mūsų įstaigos istorijoje berniuką Artiomą tapusį ateitininku nariu.

Iš vaikų atsiliepimų:

  • „2017-03-03/05 Ateitininkų savaitgalis buvo kaip visada - linksmas. Vakaro programos, užsiėmimai, paskaitos buvo taip pat įdomios. Labiausiai patiko adoracijos, nes galima buvo ramiai pagalvoti apie viską, tiesiog ramiai pasėdėti ir galvoti apie gyvenimą“ (Goda, 16 m.).
  • „Ateitininkų savaitgalis man patiko, bet nevisos paskaitos man buvo įdomios. Labai patiko vadovai, taip pat patiko mūsų grupelė ir labai patiko užduotys, kurias darėme! Ačiū už nuostabų savaitgalį! J“ (Liuda, 16 m.).

2. 2016 m. lapkričio mėn. 03 d. Sveiko maisto vakaronė ”Rudenėlio šventė”. Dalyvavo visi vaikai. Vakaronėje „Rudenėlio šventėje“ visi kartu džiaugėmės buvimu kartu, išgyvenome bendrystę ne tik maldoje, bet ir pasidžiaugėme vaikų ir darbuotojų savanoriavimu dalyvaujant ”Maisto banko akcijoje”, vaikai kartu su auklėtojais, patys gamino sveiko maisto patiekalus, puošė namus, kūrė rudeninių puokščių kompozicijas, surengė koncertą bei pristatė savo gamintus patiekalus garbingai komisijai. Sulaukėme mūsų šventėje nuostabaus mago Manto Wizar pasirodymo, kurio stebuklingi triukai atnešė daug juoko ir džiaugsmo. Bendroje maldoje laiminome ir dėkojome Dievui už nuostabias Agapės vaišes, džiaugiamės, kad esame sveiki ir galime visi kartu susėsti prie bendro stalo.

Atsiliepimai iš svečių knygos:

  • Ačiū LABAI!! Už nuostabią šventę, už šilumą, už draugiškumą, už gražią nuotaiką, už šypsenas, už apsikabinimus, spektaklio lauksime ir pas mus mokykloje” (Vilniaus Atžalyno mokyklos- lopšelio direktorė Žaneta Budrienė, 2016-11-03).
  • “Ačiū už jaukų gražų vakarą. Visiems linkiu daug stebuklų... Magiški linkėjimais...” (Mantas Wizard).
  • “Mielieji vaikučiai, brangi Almute, ačiū už nuostabų vakarą, dainas, eiles, nuoširdumą, šviesą, šilumą ir jaukumą patirta jūsų namuose. NAMUOSE - jūs laikote vienas kitą už rankų, jūs vienas kitą apkabinate, šį šaltą, bet šventišką rudens vakarą.” (Su didžiule pagarba remėja Stefutė, 2016-11-03).

Iš vaikų atsiliepimų:

  • Rudenėlio šventė šiais metais buvo labai ypatinga. Ji buvo labai įdomi ir graži šventė. Labai patiko M. Balinskio padalinio vaikų vaidinimas ir patiko giedoti giesmes! Ačiū už nuostabią šventę.( Liudmila, 16 m., 2016-11-06;
  • Man ši Rudenėlio šventė buvo ypatinga, nes buvo atvykusi mano mama. Patiko Balinskio ir Biržiškio vaikų vaidinimas apie ropę. Dar man patiko Manto Wizar magijos pasirodymas. Taip pat patiko giedoti giesmes ir valgyti skanius patiekalus. (Goda, 15 m.)

 

3. 2016-10-22/23 d. ir 2017-01-21/22 d. Tibiriados bendruomenės organizuojama stovykla Pjūties vaikų rudens ir žiemos savaitgaliai. Dalyvavo aštuoni vaikai.

Iš vaikų atsiliepimų:

·         „ Man labai patiko eiti į kapines, nes ten dėjome žvakes ir meldėmės. Buvo įvairiausi žaidimai. Ačiū už stovyklą.“ (Danas, 12 m.),

·           „ Man labai patiko Tibiriadoje. Buvo skanus maistas, įdomūs žaidimai, ypač „ Didysis žaidimas“. Patiko statyti iš sniego bažnyčią, čiuožinėti nuo kalno. Buvo labai įdomu. Ačiū. Ir noriu važiuoti vėl. (Artiomas, 12 m.).

·           „ Man Labai patiko namelis, bažnyčia. Skanus maistas buvo ir geri draugai, vienuoliai, auklėtojai. Ačiū už nuostabią kelionę“ (Artūras, 10 m.).

·           „Man labai patiko šioje stovykloje. Žmonės, maistas, laisvas laikas buvo nerealus. Taip pat labai patiko lipdyti bažnyčią iš sniego, slidinėti ir bendrauti su broliais. Ypač, labai patiko - brolis Gvidas.“ (Anvaras, 9 m.).

·           „Tibiriadoje buvau pirmą kartą. Labai norėjau ten nuvažiuoti ir labai džiaugiuosi. Patiko vieta, gražus miškas. Patiko kambarys, kuriame miegojau. Patiko žmonės su kuriais susidraugavau. Labiausiai patiko šuniukas Mozė. Buvo labai linksma žaisti su kunigu. Norėčiau dar kartą ten nuvažiuoti. Ačiū.“ (Viktoras, 9 m.)

http://tiberiade.lt/photos-vaikai/event/pjuties-vaikai/104936455345428958225@6244450350732342561

http://tiberiade.lt/photos-vaikai/event/pjuties-vaikai/pjziemos2017

4. 2016-10-29/30 d. ir 2017-02-10/12 d. Tibiriados bendruomenės organizuojama stovykla Paauglių savaitgalis rudens ir žiemos savaitgaliai. Dalyvavo aštuoni paaugliai.

Iš paauglių atsiliepimų vykusių į stovyklą:

·           „Tibiriada - tai mano mėgstamiausias savaitgalis. Visi broliai yra labai linksmi ir geraširdžiai. Vaikai labai draugiški. Maistas tenai labai skanus. Labiausiai man patiko vakaro maldos ir susipažinimo žaidimai. Norėčiau dar kartą nuvažiuoti į Tibiriadą.“ (Sandra, 14 m.);

·           „Labai patiko savaitgalis. Patiko broliai. Buvo labai skanus maistas, įdomios veiklos, paskaitos. Ačiū broliams, kad suorganizavo tokį nuostabų savaitgalį. Ačiū, Jums direktore, kad leidote dalyvauti tokiame nuostabiame savaitgalyje“ (Jurijus, 14 m.)

·           „Tibiriados stovykla man labai patiko, nes buvo gerų užsiėmimų ir daug prasmingų žaidimų!:) Ačiū labai broliams, kurie labai daug kartų jau mus kviečia ir labai gerai bei šiltai priėmė! Savaitgalis buvo labai geras ir linksmas, todėl labai ačiū! J ( Liudmila, 16 m.)

 

5. 2016 m. gruodžio mėn. 16 d. "Advento vakaras". Dalyvavo visi vaikai ir darbuotojai bei mūsų globėjas kunigas Vytautas Rapalis. Žiūrėjome pačių parengtą spektaklį “Laimingasis princas”, tarpusavyje linkėjome vienas kitam pačius gražiausius žodžius, kurių dar nebuvo vieni kitiems sakę... Mėginome ant pačių darytų kregždučių parašyti svajones: „ Jei aš būčiau laimingasis princas, tai matyčiau....ir padaryčiau...“ Kregždutes su palinkėjimais lipdėme ant „Laimingojo Princo širdies“... Buvo didelis susiklausymas ir rimtis. Tyliai kalbėjome maldos žodžius susikibę už rankų prie Šventos Kūčių vakarienės stalo...

Atsiliepimai iš svečių knygos apie Advento renginį:

·           „Dėkui, kad priėmėte, pasidalinote jaukumu, vaišėmis, šypsenomis.” (Daiva – fotografė, 2016-12-16);

·           “Miela Almute, Mielos auklėtojos, ačiū už jūsų širdies šilumą ir spindulius, kuriais Jūs dosniai dalijatės su vaikučiais. Ačiū už jaukumą, iki ašarų jaudinantį vakarą. Už grožį, jaukumą, advento rimtį. Jūs esate nuostabi didelė šeima. Lai dievas laimina Jūsų darbus, šeimas, suteikia kantrybės ir idėjų auginant ir auklėjant jaunąją kartą. Ačiū!!! O angelai saugo ir veda Namo...” (krikšto mama Rita Vaišnorienė, 2016-12-16)

·           “Linkiu namams! Būkite šilti. Būkite laukiami, Būkite apkabinti. Būkite pamaitinti. Būkite palaiminti. Apkabinu Visus, Visus ir nepaleidžiu.”( Vida, teatro studijos vadovė, 2016-12-16).

Iš vaikų atsiliepimų:

·           Advento vakaras buvo labai gražus. Svečiai vienas kitam pasakė daug gražių žodžių. Buvo labai gražu ir jauku. (Viktoras, 9 m.)

·           Advento vakaras man labai patiko Džiaugiuosi, kad kunigas mus aplankė ir visiems palinkėjo daug gražių dalykų (Saša, 8 m.)

·           Man labai patiko mūsų spektaklis, kuriame aš vaidinau. Džiaugiuosi, kad atėjo mano Krikšto mama ir susirinko gerų žmonių. Ačiū už nuostabią šventę (Maša, 11 m.)

·           Man labai patiko vaidinimas, kur aš vaidinau princą. Buvo labai skanūs patiekalai, bet labiausiai patiko traukti korteles ir sakyti palinkėjimus. Šventė buvo labai graži ir jauki. (Artiomas, 11 m.)

·           Man Labai patiko advento vakaras. Labai gražius žodžius tarė kunigas Vytautas. Kiekvienas skaitė gražius palinkėjimus surašytus ant kregždutės. Direktorė davė traukti iš stiklinio indo korteles su dalyvių vardais. Aš ištraukiau Violetą ir jai pasakiau gražų palinkėjimą. Ačiū visiems, kurie susirinko. (Jurijus, 12 m.)

Palinkėjimai ant Kregždutės:

·           Jeigu aš būčiau Laimingasis princas, tai matyčiau pasaulį nuklotą rožėmis ir daryčiau viską, kad kiekvienas pasodintų po rožės krūmą, kad pasaulis taptų spalvingesnis.

·           Jeigu aš būčiau Laimingasis princas, tai matyčiau pasaulyje turtuolius ir vargšus, gėrį ir blogį, taip pat geriančius žmones. Padaryčiau viską, kad žmonės būtų laimingi, pasielgčiau taip pat, kaip princas, atiduočiau visus savo brangakmenius ir aukso lapelius. (Artiomas, 11 m.)

·           Jeigu aš būčiau Laimingasis princas, tai mūsų planetoje matyčiau laimingus savo draugus ir šeimą. Ir padaryčiau stebuklą, kad visas pasaulis būtų laimingas. (Saša, 8 m.)

·           Jeigu aš būčiau Laimingasis princas, tai mūsų planetoje matyčiau visus vaikus, kurie yra našlaičiai ir padaryčiau, kad jie visi turėtų mamas ir tėčius (Violeta, 5 m.)

 

6. 2017 m. sausio mėn. „Trijų karalių belaukiant“ Dalyvavo vis vaikai. Tai buvo džiugi, smagi šventė, kurioje sulaukėme daug svečių, vaidinome jau pilną spektaklį „Laimingasis Princas“ nuostabioje Vilniaus Karininkų Ramovės salėje. Buvome tikri aktoriai, nes vaidinome tikroje scenoje, turėjome nuostabų vakaro vedėją Andrių, sulaukėme daug dovanų ne tik iš Kalėdų senelio, bet ir atvykusių svečių, dėkojome rėmėjams, teikėme vaikams net 10 nominacijų už įvairius 2016 metų pasiekimus, dėkojome darbuotojams, perdavėme pereinamąją taurę geriausiai dirbančiam padaliniui...

Atsiliepimai iš svečių knygos apie Naujametinį renginį:

·         Labai šiltas ir širdingas ir nepakartojamas renginukas. Jaučiau daug šilumos ir meilės. Gavau daug teigiamų emocijų” (rėmėja Diana, 2016-01-06).

·         Labai puikus, šiltas, būsimas festivalisJ Šaunuoliai (rėmėjas Simas, 2016-01-06).

·         Iš vaikų atsiliepimų:

·         Naujametinis renginys Karininkų Ramovėje man labai patiko, nes buvo susirinkę daug gerų ir įdomių žmonių. Pamačiau žmones, kurie mums padeda ir stengiasi mūsų gyvenimus padaryti gražesniais. Taip pat patiko ir tai, jos per vakarą nuveikiau labai daug. Vaidinime buvau pasakotojas, bendravau su protingais žmonėmis, o svarbiausia, jog buvau su draugais ir artimaisiais. Patiko matyti daug šypsenų kitų žmonių veiduose. (Egidijus, 17 m).

·         Naujametinis renginys patiko, nes susirinko daug gerų žmonių. Vaidinimas buvo elegantiškas ir prašmatnus mano atžvilgiu. ( Deivydas, 15 m.)

·         Naujųjų metų šventėje man labai patiko, nes gavau statulėlę už darbštumą. Ir mus aplankė Kalėdų senelis su pasaka ir dovanoms. Labai džiaugiuosi, kad šventėje buvo mano auklėtoja Romualda. Ačiū ž gražią šventę. (Viktoras, 9 m.)

·         Man labai patiko pastatas, kuriame vyko šventė. Labai graži salė ir didelė eglutė. Ačiū, kad mus ten įsileido. Patiko, kad buvo daug svečių šventėje. O, labiausiai džiaugiausi, kad galėjau sušokti savo breiko šokį. Ačiū už gražią šventę. (Anvaras, 9 m.).

·         Man labai patiko Kalėdų senelis. Jis buvo labai linksmas ir geras. Jis buvo labai tikroviškas. Jis papasakojo labai gražią pasaką „Švelnukas“. Patiko mažųjų vaikų pasirodymas. Džiaugiuosi, kad išdrįsau padainuoti scenoje viena. Buvo labai linksma ir smagu. Ačiū už šventę. (Maša, 11 m.).

 

7. 2016 m. Taize pamaldos nuo spalio mėn. iki 2017 m. kovo mėn. Dalyvavo jaunuoliai iš 10 mokyklų bei mūsų jaunuoliai. Dalyvavome Taizė Riešės gimnazijoje bei Vilniaus Maironio progimnazijoje. Smagu buvo susitikti su vaikais iš kitų mokyklų, dalyvauti bendroje maldoje, giedoti ir šlovinti Viešpatį.

Iš vaikų atsiliepimų:

·         Man labai patiko renginys Vilniaus Maironio progimnazijoje. Renginyje patiko renginio vedėjai, žaidimai, pamaldos, giedoti giesmes. Ačiū tiems žmonėms, kurie suorganizavo šį renginį. Ačiū Jums, direktore, kad leidote mums dalyvauti tokiame įdomiame renginyje (Artiomas, 11 m.).

·         Man labai patiko giesmės ir Agapė Vilniaus Maironio progimnazijoje. Buvo labai linksmi žaidimai ir dalyvavo daug mokinių iš įvairių mokyklų. Ačiū (Goda, 15 m.).

·         Šį kartą man Taizė labai patiko. Labai ramiai ir gražiai giedojome. Stalas buvo labai gražiai papuoštas. Pabaigoje buvo labai įdomūs ir linksmi žaidimai. Ačiū visiems susirinkusiems, buvo labai linksma (Sandra, 15 m.).

·         Taizė Riešės gimnazijoje man patiko, buvo labai įdomu, bet dainuojančios merginos kiek nusidainavo, dėl to buvo nelabai gražu, bet labai patiko kaip kalbėjo kunigas. Taip pat patiko Agapė bei tenai atvykę kiti vaikai. Taip pat buvo gera susitikti drauges iš Ateitininkų stovyklos! Ačiū labai už gražią kelionę į Taizė Riešės gimnazijoje (Liudmila , 17 m).

 

8. 2017 m vasario 18 d. Išvyka į renginį Šiaulių miesto garbės pilietės Gražbylės Venclauskaitės paminėjimas, organizuojamą Šv. Elzbietos Šiaulių katalikių moterų draugijos.

·         Straipsnis „Šiau­lių kraš­to“ laikraštyje, 2017-02-21:

 „Paminėjo Gražbylės Venclauskaitės atminimą

Šiau­lių vys­ku­pi­jos Pas­to­ra­ci­nia­me cent­re pri­si­min­ta va­sa­rio 1 die­ną ana­pi­lin išė­ju­si Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­tė, ad­vo­ka­tė Graž­by­lė Venc­laus­kai­tė.

Šiau­lių šv. Elž­bie­tos drau­gi­jos va­do­vė Ja­ni­na Klun­ge­vi­čie­nė apie G. Venc­laus­kai­tę kal­bė­jo kaip apie as­me­ny­bę, ku­ri su­ge­ba su­bur­ti ir po mir­ties. J. Klun­ge­vi­čie­nė per­da­vė ren­gi­nio da­ly­viams svei­ki­ni­mą nuo Šiau­lių vys­ku­po Eu­ge­ni­jaus Bar­tu­lio, ku­ris šeš­ta­die­nį Jel­ga­vos lie­tu­vių bu­vo pa­kvies­tas į Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mą. Su su­si­rin­ku­siais bend­ra­vo ku­ni­gas Vi­das Ber­nar­das Sa­je­ta.

Ren­gi­ny­je Šiau­liuo­se da­ly­va­vę VšĮ Lie­tu­vos ka­ta­li­kių mo­te­rų są­jun­gos vai­kų ir jau­ni­mo pa­ra­mos cent­ro (Vil­niaus) ma­žie­ji ir vy­res­ni dai­ni­nin­kai do­va­no­jo nuo­šir­dų gies­mių ir dai­nų kon­cer­tą.

Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus mu­zie­ji­nin­kė Vil­ma Ka­ri­naus­kie­nė kal­bė­jo apie G. Venc­laus­kai­tę ir jos iš­ki­lius tė­vus – Ka­zi­mie­rą ir Sta­nis­la­vą Venc­laus­kius. Mu­zie­ji­nin­kė kvie­tė sve­čius grįž­ti į Šiau­lius po ke­le­rių me­tų ir ap­lan­ky­ti jau res­tau­ruo­tus Venc­laus­kių rū­mus ir eks­po­zi­ci­ją.

Šiau­lie­čiai skau­tai pri­sta­tė skau­tų or­ga­ni­za­ci­ją, veik­lą, ska­ti­no jau­ni­mą įsi­jung­ti į šį ju­dė­ji­mą. G. Venc­laus­kai­tė bu­vo vy­riau­sia Lie­tu­vos skau­tė. Šiau­lių skau­tai bu­dė­jo prie G. Venc­laus­kai­tės kars­to, pa­ly­dė­jo į pa­sku­ti­nę ke­lio­nę.

Ren­gi­nys Pas­to­ra­ci­nia­me cent­re baig­tas tra­di­ciš­kai – vi­suo­ti­ne gies­me „Vieš­pa­ties pa­lai­ma vi­sa­da te­ly­di mus“.

Po ren­gi­nio sve­čiai iš Vil­niaus tę­sė vieš­na­gę Šiau­liuo­se – lan­kė V. Ka­va­liaus­kie­nės Ka­ti­nų mu­zie­jų.“

(http://www.skrastas.lt/?data=2017-02-21&rub=1065924810&id=1487610307)

Iš vaikų atsiliepimų:

·         Šiauliuose man labai patiko. Koncertas buvo labai gražus, aš manau, mes labai gerai suvaidinome. Maistas buvo labai skanus, labai patiko sriuba. Kačių parodoje labai gražūs ir įdomūs buvo gyvūnai. Norėčiau dar kartą aplankyti tikią vietą. Aš manau, kad SVARBIAUSIAI ŠIOJE IŠVYKOJE BUVO PAMINĖTI ŽMOGŲ, KURIS NUKELIAVO Į AMŽINĄJĮ ATILSĮ. (Sandra, 14 m.)

·         Kelionėje Šiauliuose dainavome Lietuvos katalikėms moterims, buvome kačių muziejuje, valgėme pietus. Man labiausiai patiko cepelinai, kuriuos valgėme Šiaulių kavinėje. Taip pat patiko kačių muziejuje, nes ten buvo ne tik kačių statulėlių, paveikslų, bet ir gyvų gyvūnų. (Egidijus, 17 m.).

·         Man labai patiko pabūti Šiauliuose su naujais žmonėmis ir naujoje aplinkoje. Taip pat patiko kaip pasakojo skautai apie skautavimą ir labai patiko Kačių muziejus, kuris buvo sukurtas 1990 m. Man patiko ten zoologijos sodas ir ...gražūs gyvūnai. AČIŪ LABAI UŽ KELIONĘ. ( Liudmila, 17 m).

·         Atvažiavę į Šiaulius aš su kitais vaikais ruošėmės renginiui. Prasidėjus renginiui mes dainavome giesmes...Buvo labai gera žinoti, kad mes galėjome suteikti kitiems žmonėms džiaugsmo...“(Goda, 15 m.)

·         Man labai patiko Šiauliuose giedoti. Patiko svečiai (skautai). Ačiū rėmėjams, kurie parėmė mus. Taip pat patiko Kačių muziejuje. Pamačiau naujų gyvūnų ir sužinojau daug apie kates. Dėkoju direktorei. Buvo labai skanus maistas. Ačiū už šią nuostabią kelionę (Jurijus, 14 m.).

·          

9. 2017 m. kovo 11 d. Piligriminė kelionė „Pasitikėjimo piligrimystė Šiauliuose su Taizė giesmėmis“. Kelionėje važiavo penkių mokyklų Taizė dalyviai su savo religijos mokytojais (Nemenčinės Gedimino gimnazijos, LKMS Vaikų ir jaunimo paramos centro, Vilniaus Maironio progimnazijos, Vilniaus r. Bezdonių ,,Saulėtekio“ pagrindinė mokyklos, Riešės gimnazijos jaunuoliai ir vadovai). Viso 53 žmonės. Su Taizė dalyviais aplankėme Pranciškonų vienuolyną prie kryžių kalno, kur mums vienuoliai papasakojo apie vienuolyno atsiradimo istorija, apie Kryžiaus kalno „išbandymus“, Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje laukė mūsų klebonas teol. ir bažn. t. lic. Egidijus Venckus, kuris papasakojo mums apie Katedros istoriją, vedė ekskursiją po Šiaulių katedrą, o Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje vyko Jaunimo šlovinimo popietė, kur mus maloniai pasitiko Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios rektorius, kunigas vienuolis jėzuitas Stasys Kazėnas. Po Viešpaties šlovinimo ir pokalbio su kunigu Stasiu turėjome ekskursiją po Šiaulius, aplankėme Fotografijos, Dviračių muziejus, o prieš išvykstant namo vakarieniavome nuostabioje kavinėje prie garsios Šiaulių lapės skulptūros, esančios Talšos ežero pakrantėje.

Iš vaikų atsiliepimų:

·         Man labai patiko kelionė į Šiaulius. Labai daug sužinojau senų istorijų, pamačiau Kryžių kalną, patiko dviračių muziejuje, tada be galo patiko pasisėdėjimas prie ežero pavėsinėje, kur valgėme skanias bandeles ir gėrėme arbatą. Ačiū už tokią gerą kelionę. (Darius, 18 m.).

·         Išvyka Į Šiaulius, vykusi kovo 11 d. buvo smagi, nes labai daug pamatėme, sužinojome ir nuveikėme. Man patiko pasivaikščioti po Šiaulius, taip pat patiko dar kartą pamatyti Kryžių kalną, o visur kitur jau buvau antrą kartą, tačiau visuomet smagu į tą pačią vietą, nes pamatai ir sužinai vis ką nors naujo, todėl jog žmonės keičiasi, o apie tas pačias vietas pasakojama vis kitaip. (Egidijus, 17 m.).

·         Man labai patiko Šiauliuose. Labai patiko dviračių ir fotografijos muziejus, kur turėjau progos pasivažinėti su dviračiu. Taip pat labai patiko Šiaulių katedros klebonas ir vienuolynas. Buvo labai įdomios ekskursijos, paskaitos. Nepaminėjau pačio svarbiausio ir įdomiausio dalyko – Kryžiaus kalno. Tikrai buvo labai įdomu. Ačiū Jums už tokią nuostabią kelionę. (Jurijus, 14 m.).

·         Man labiausiai paliko įspūdį Šiauliuose – Kryžių kalnas, patiko palikti savo kryžiuką su savo noru. Ir tikiuosi, kad išsipildys (Aelita, 14 m.).

·         Man labai patiko Kryžių kalnas, pasivaikščioti po Šiaulius, norėčiau labai pakartoti (Deivydas, 12 m.)

 

10. 2016 m. spalio mėn. – 2017 m. kovo mėn. pasiruošimas Pirmosios Šv. Komunijos iškilmėms Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies parapijos​ Dievo Apvaizdos Bažnyčioje. Kiekvieną sekmadienį mūsų trys vaikučius ruošia Pirmajai Komunijai religijos mokytoja Aldona Balsienė.

 

11. 2016 m. spalio mėn. - 2017 m. kovo mėn. dalyvavimas vaikų dalyvavimas Šv. Mišiose. Dalyvavo visi vaikai. Mūsų vaikai gyvena skirtinguose Vilniaus miesto rajonuose, todėl vaikai dalyvauja sekmadieniais ar iškilmių dienomis Šv. Mišiose skirtinguose bažnyčiose. Vaikai gyvenantys Vilniaus m. Naujos Vilnios rajone lanko Vilniaus (Naujosios Vilnios) Švč. M. Marijos Taikos Karalienės bažnyčią, jaunuoliai gyvenantys Karoliniškių rajone lankosi Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje arba Vilniaus Šv. Jono Bosko Romos katalikų bažnyčioje, merginos gyvenančios Žirmūnuose - Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedros bazilikoje.

 

Projekto svarba.

Jau treti metai, kai esame kartu ir tikriausiai Jūs matote ir jaučiate mūsų vaikų ir mūsų svečių nuoširdžias nuotaikas, pasikeitimus pabuvus su mumis kartu kelionėse, stovyklose, renginiuose...Kiekvieną kartą atvėrę savo širdis Dievo meilei, mes tampame geresni, šiltesni, draugiškesni...Mes keičiamės ir augame savo vidumi, daromės brandesni, bendraudami su naujais –žmonėmis, įgyjame naujų išgyvenimų, patiriame naujas galimybes, dalyvaujame krikščioniškuose renginiuose, konkursuose, stovyklose, Taize.

Ačiū Lietuvos Religinei Šalpai ir tiems nuostabiems žmonėms, kurie stovi už šio pavadinimo, už tai, kad mes galime parodyti vaikams, kitą pasaulį, kitą gyvenimą, galime atrasti save iš naujo, pažinti save ir eiti Dieviškuoju keliu, atgimstant kaip Dievo vaikai...

Ačiū Jums ir tesaugo Jus, globoja Angelai, atnešdami Šviesos, Dieviškos palaimos ir ypatingos Šventosios Dvasios jėgos į jūsų prasmingus gyvenimus...Ačiū už galimybę nešti šviesą į vaikų širdis, auginti pasitikėjimą savimi, tampant žmonėmis iš „Didžiosios raidės“...

Tegul būna palaiminti Jūsų prasmingi darbai...Kuo daugiau Šviesos ir Dievo Meilės jūsų kelyje...

Ačiū Jums, kad EsateJ...

Labai prašytume, kad peteiktoje vaizdinės informacijos atmintinėje, vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos konvencija bei kitais teisės aktais, esančių VšĮ Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centro globotinių nuotraukų neplatinti ir nepublikuoti.

Šalpa

 VšĮ LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos

 

1.   PROJEKTAS, KURIAM BUVO PASKIRTA PARAMA.

 

Projekto pavadinimas – „Atverkime gailestingumo duris“.

Projekto tikslas – ugdyti vaikų globos namų globotinius (rūpintinius) dvasiškai stipriomis asmenybėmis, praplečiant akiratį, puoselėjant lietuvišką – krikščionišką kultūrą bei formuojant krikščioniškas vertybes, lietuvybę, mokyti prasmingai ir turiningai praleisti laisvalaikį.

Projekto uždaviniai:

1.      Meilės Dievui ir artimui dvasioje stiprinti jauną asmenybę;

2.      Puoselėti lietuvišką – krikščionišką kultūrą, bei vertybes, lietuvybę ir tradicijų tęstinumą;

3.      Formuoti krikščioniškas vertybes gyvenime;

4.      Mokyti prasmingai ir turiningai praleisti laisvalaikį, pozityviai elgtis įvairiose situacijose.

Projekto dalyviai – VšĮ LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro vaikų globos namų globotiniai. Iš viso projekte dalyvaus 30 globotinių.

  1. SUMA, KURI BUVO GAUTA PROJEKTUI (eurais):

 

Projektui gavome 4431,45 EUR (5000 JAV dolerių)

 

  1. VEIKLOS ATASKAITA.

 

Įvykdyti 2016 m. pavasario – 2016 m. rudens katalikiški renginiai:

  

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Vieta

Data

1

Ateitininkų kuopos susitikimas

Vilnius, Aušros Vartų g. 12

2016-04 /09 mėn.

2

Vaikų dalyvavimas ir giedojimas Šv. Mišiose.

Vilniaus m. bažnyčios

2016-04 /09 mėn.

3

„Pjūties vaikų pavasario savaitgalis“

Zarasų rajonas, Baltriškių kaimas

2016-04-23/24

4

„Krikščioniškosios muzikos festivalis – konkursas „Meilės giesmės“

Vilnius, Čiobiškio g. 1

2016-04-29

5

Gailestingumo kongresas

Katedros aikštė

2016-05-06/08

6

Šv. Mergelės Marijos nekaltosios prasidėjimo bažnyčioje – vaikų Krikšto Sakramentas

Vilnius, Sėlių g. 17

2016-05-05

7

 Vilniaus Švenčiausios Jėzaus Širdies parapija ir Dievo Apvaizdos bažnyčioje -vaikų Krikšto Sakramentas, Pirmoji Išpažintis, Pirmoji Komunija

Vilnius, Gerosios Vilties 17

2016-05-12

8

 Bezdonių bažnyčioje „Jaunimo pamaldos“

Vilniaus raj. Bezdonių miestelis

2016-05-22

9

Rekolekcijos vaikams Šv. Jono apaštalinių seserų Viešpaties Apreiškimo vienuolyne 

Senieji Trakai, Pilies g. 1

2016-05-28/29

10

Respublikinis Krikščioniškosios muzikos festivalis „Liejasi malonė“

Vilniaus raj. Bezdonių miestelis

2016-05-27

11

Tibiriados bendruomenės organizuojama stovykla „Paauglių savaitgalis“

Zarasų raj., Baltriškių kaimas

2016-05- 28/29

12

Katalikiškoji stovykla „Atsigręžkime į Dievo gailestingumą“

Dalios kaimas prie Pailgio ežero

2016-06-20 -2016-06-26

13

Pal. Jurgio Matulaičio parapijos namų žygis

Ignalinos raj. Palušėje

2016-06-28-2016-06-30

14

Katalikiškoji Berčiūnų ateitininkų stovykla vaikams

Panevėžio raj. Berčiūnų kaimas

2016-07-13- 2016-07-22

15

Betanijos bendruomenės baidarių žygis

Anykščių raj. Andrioniškio kaimas

2016-08-07 -2016-08-11

16

Piligriminis žygis „Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vietomis“

Baltriškių tibiriados bendruomenė, Knitiškių Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vieta, |ekskursija Imbrade, Stelmužėje, Šlininkuose.

2016-09-18

17

Tėvo Stanislavo mirties metinių atminimui kelionė  į Paberžės dvarą.

Kėdainių rajonas, Paberžė

2016-09-25

Įvykdyti 2016 m. pavasario – 2016 m. rudens katalikiški renginiai:

 

1.    Šv Mykalojaus ateitininkų kuopos susitikimai.  Dalyvavo 10 vaikų.

Mūsų vaikai noriai dalyvauja visus metus jaunųjų, moksleivių ateitininkų susitikimuose, kelionėse, šventėse. Džiaugiamės galėdami tapti savarankiškesni, drąsesni, turime nišą, kur galime atsiskleisti ir ugdyti savo gabumus, dalyvaujant kartu su kitais vaikais visuomeniniame, kultūriniame bei religiniame gyvenime. Taip pat mokinamės ne tik gauti, bet ir duoti. Esame įstoję į Šv. Mikalojaus jaunučių kuopą ir lankomės susitikimuose kiekvieną šeštadienį nuo 15 iki 17 val.

https://www.facebook.com/286483421366787/photos/a.325789600769502.96382.286483421366787/1405819476099837/?type=3&theater

 

2. 2016 m. balandžio mėn. – rugsėjo mėn. vaikų dalyvavimas ir giedojimas Šv. Mišiose. Dalyvauja visi vaikai.

Mūsų vaikai gyvena skirtinguose Viniaus miesto rajonuose, todėl vaikai dalyvauja sekmadieniais ar iškilmių dienomis Šv Mišiose skirtinguose bažnyčiose. Vakai gyvenantys Vilniaus m. Naujos Vilnios rajone lanko Vilniaus (Naujosios Vilnios) Švč. M. Marijos Taikos Karalienės bažnyčią, jaunuoliai gyvenantys Karoliniškių rajone lankosi Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje arba Vilniaus Šv. Jono Bosko Romos katalikų bažnyčioje, merginos gyvenančios Žirmūnuose - Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedros bazilikoje. 

 

3. 2016 m. balandžio 23-24 d. „Pjūties vaikų pavasario savaitgalis“ (Baltriškių kaime, Zarasų raj. Tibiriados bendruomenėje). Dalyvavo  4 vaikai.

Labai džiaugiamės galėdami įsilieti į Tibiriados savaitgalių susitikimus skirtas 8-12 metų vaikams. Keturi mūsų globotiniai kartu su broliais ir kitais vaikais sekė Jėzumi ir Jo ieškojo savo kasdieniniame gyvenime, augino, stiprino savo tikėjimą ir jį geriau mokinosi pažinti per mokymus ir maldą.

https://plus.google.com/u/0/photos/104936455345428958225/albums/6278294911984467585

 

4.    2016 m. balandžio 29 d. „Krikščioniškosios muzikos festivalis – konkursas „Meilės giesmės“.

Vilniaus Maironio progimnazijoje įvyko 1-asis šalies krikščioniškos muzikos festivalis – konkursas „Meilės giesmės". Konkurse dalyvavo didžiulis būrys 1-5 klasių mokinių solistų, duetų, ansamblių ir chorų iš Vilniaus, Šalčininkų, Molėtų, Švenčionėlių. Aštuonis vaikų globos auklėtinius festivaliui  paruošė neformalaus ugdymo specialistė Gintarė Masalskienė. Visi dalyviai ir nominantai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis ir gavo kvietimus į mokslo metų pradžios koncertą rugsėjo 8 d. Vilniuje.

 http://www.maironioprogimnazija.vilnius.lm.lt/index.php/67-skelbimai/131-krikscioniskos-muzikos-festivalis-konkursas-meiles-giesmes

https://www.dropbox.com/s/eplropodlan9n6v/meiles%20giesmes%20video.mp4?dl=0

 

5.    2016 m. gegužės 7 d. Dalyvavome Nacionalinio gailestingumo kongreso vakaro koncerte „Aš čia!

Vaikams didelį įspūdį paliko ses. Cristina\os  dainuojamos dainos, jos graži kalba apie Dievo meilę ir gailestingumą mums. Taip pat su malonumu klausėmės ir garsių Lietuvos daininkų, smagu buvo festivalyje sutikti pažįstamus kunigus bei vienuolius.

 

6.    2016 m. gegužės 5 d. Šv. Mergelės Marijos nekaltosios prasidėjimo bažnyčioje – 4 vaikams suteiktas Krikšto sakramentas.

Atvykome į šventę su didelių būriu vaikų, visi dalyvavome Šv Mišių aukoje, tyliai meldėmės už savo tėvelius, auklėtojus, broliukus ir sesytes. Su mumis buvo 4 vaikučių Krikšto mamos ir auklėtojai. Kebonas Kunigas Vytautas Rapalis pakrikštijo, palaimino, apdovanojo mus visus dieviškomis dovanomis, kad Viešpaties gyvybė ir galia bei dovanotas tikėjimas padėtų vaikams bręsti, augti, skleistis, kaip  asmenybėms.

 

7.    2016 m. gegužės 12 d. Vilniaus Švenčiausios Jėzaus Širdies parapijos ir Dievo Apvaizdos bažnyčioje – 2 vaikams suteiktas Krikšto sakramentas, 5 vaikai atliko Pirmąją Išpažintį ir priėmė  Pirmąją Šv. Komuniją.

Viešpaties dovanomis dalijosi su mumis Klebonas Kunigas Edmondas Paulionis. Po šventės išėjome pilni  lengvumo, prisipildę širdis gerumo ir Viešpaties malonių.

 

 

 

8.      2016 m. gegužės 22 d.  Bezdonių Švč. Mergelės Marijos, Aušros Vartų Gailestingumo Motinos, bažnyčią, Bezdonių mstl., Bezdonių sen. Jaunimo pamaldose, dalyvavo 4 vaikai.

Neformalaus ugdymo specialistė Gintarė kartu su mūsų vaikais giedojo Bezdonių bažnyčios chore. Visas susirinkęs jaunimas noriai jungėsi į šlovinimą šv. Mišiose. Po Mišių jaunimas buvo pakviestas Agapei.

9.    2016 m. gegužės 28-29 d. Rekolekcijos vaikams Šv. Jono apaštalinių seserų Viešpaties Apreiškimo vienuolyne, dalyvavo 6 vaikai.

Vaikai mokinasi, padedant vienuolėms, gyvenanti kartu bendruomenėje ir dalintis bendrystės džiaugsmu, įvairiomis kasdieninėmis tarnystėmis bei poilsiu, vienytis su Jėzaus meile su visais žmonėmis.

10.  2016 m. gegužės 27 d. Krikščioniškas festivalis ” Liejas malonė” (dalyvavo 4 jaunuoliai)

              Festivalis vyko  Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinėje mokykloje. Šis  festivalis vyksta jau ketvirtą kartą ir kasmet jame dalyvauja vis gausesnis būrys svečių ir dalyvių. Festivaliu siekiama, kad dalyviai, Dievo meilės darbų įkvėpti, išsakytų tauriausius savo vidinius išgyvenimus, o šie rastų atgarsį festivalio klausytojų  širdyse.

 Šio festivalio tikslas - padrąsinti jaunus žmones nešti  bendraamžiams amžinąsias vertybes ir ugdyti Lietuvos jaunimą kasdien gyventi dorą, pilną meilės artimui gyvenimą. Festivalyje dalyvavo net 12 kolektyvų iš Vilniaus miesto,  Bezdonių,  Nemenčinės, Eitminiškių,  Švenčionėlių mokyklų ir kitų įstaigų. Konkurso „Liejas malonė” dalyviai atliko muzikos kūrinius, atskleidžiančius krikščioniškas vertybes: meilę, viltį ir tikėjimą. Mūsų  globotiniai šlovino Viešpatį, giedodami giesmes. Vaikai buvo labai laimingi, bet tuo pačiu ir labai atsakingi, jautėsi pasirodymo virpulys... Šis renginys labai reikalingas, nes ugdo vaikų aktyvumą, kūrybiškumą, bendruomeniškumą, atsakingumą, mokina šlovinanti Didįjį kūrėją ir išaukštinti žmogaus krikščioniško gyvenimo grožį ir gėrį.

Puslapis http://www.sauletekio.vilniausr.lm.lt/?m=201606

http://www.regionunaujienos.lt/liejas-malone-2016/

11.   2016 m. gegužės 28-29 d. Tibiriados bendruomenės organizuojama stovykla „Paauglių savaitgalis“ Dalyvavo  4 vaikai.

Savaitgalio susitikimas buvo skirtas 13-15 metų vaikams. Keturi mūsų globotiniai kartu su broliais ir kitais vaikais sekė Jėzumi ir Jo ieškojo savo kasdieniniame gyvenime, augino, stiprino savo tikėjimą ir jį geriau mokinosi pažinti per mokymus ir maldą

 

12.  2016 m. birželio 20-26 d. Katalikiškoji stovykla „Atsigręžkime į Dievo gailestingumą“. Dalyvavo  38 vaikai (pridedama: atskaita, 11 lapai, atsiliepimai, 3 lapai).

 

 Iš atsiliepimų : ”Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centras bendradarbiaudamas su Vilniaus rajono Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindine mokykla, organizavo Katalikišką stovyklą „Gailestingumas“.

Savo kelionę pradėjome Šv. Mišių auka Bezdonių Švč. Mergelės Marijos, Aušros Vartų Gailestingumo Motinos, bažnyčioje, mišias aukojo kunigas Arūnas Mitkevičius.

Nuvykę į stovyklavimo vietą, Dalios kaime prie Pailgio ežero ir įsikūrę, pradėjome nuostabią, dvasinę savaitės kelionę. Kiekviena diena turėjo savo pavadinimą ir dienotvarkę pagal temas:

Draugystės dieną susipažinome vieni su kitais, pynėme draugystės apyrankes.

Džiaugsmo dieną, katechezės metu, nagrinėjome Švento Rašto istoriją apie sūnų palaidūną, piešėme komiksus, kūrėmė juokingus šiuolaikiškos pasakos etiudus ir linksminomės diskotekoje.

Malonės dieną katechezė iš Švento Rašto apie Kaino ir Abelio auką Dievui, pynėme mandalas, ėjome į pirtį, ruošėmės ir dalyvavome Rasų šventėje su lietuvių liaudies ansambliu „Raskila“.

Bendrystės dieną skaitėme po vieną Šventojo Rašto eilutę, žaidėme žaidimus, gaminome žibintus, varžėmės komandinėse ir individualiose sportinėse varžybose kartu su kunigu Arūnu Mitkevičiumi.

Meilės dieną katechezės metu vaikai ieškojo lobio su užduotimis pagal Šventą Raštą, gaminome sapnų gaudykles bei vėjo malūnus, pirtinomės ir dalyvavome Jomarke bei aukcione, kur vaikai už Jomarke surinktus pinigus –Angelitus – pirko mokytojų ir auklėtojų paslaugas: pusryčiai į lovą, papildomos maudynės, filmo peržiūra, veido kaukė, SPA paslaugų kompleksas, naktinis pasisėdėjimas ant tiltelio su stalo žaidimais ir užkandžiais, naktipiečiai.

Tikėjimo dieną kunigų seminarijos propedeutinio kurso vadovas kunigas Valentinas Šiuša pravedė katechezę apie gailestingumą, išklausęs išpažinčių paaukojo Šv. Mišias, taip pat stebėjome Julijos pasirodymą su ugnimi ir patys bandėme šokti su medžiaginėmis ugnelėmis, krikštijomės, dalyvavome talentų vakare, vakarą baigėme prie laužo. Tikėjimo dieną aptarėme stovyklą, apdovanome pasižymėjusius ir išvykome namo”.

http://www.sauletekio.vilniausr.lm.lt/?p=4263

13.       2016 m. birželio 28-30 d. Pal. Jurgio Matulaičio parapijos namų žygis. Dalyvavo 1 jaunuolis iš Jaunuolių bendruomeninių namų dalyvavo kanojų žygyje Aukštaitijos nacionaliniame parke, Palūšės apylinkėse. Stovyklos metu vaikams buvo ugdoma katališka dvasia, stiprinami bendravimo įgūdžiai, keliamas dvasinis ir tautinis sąmoningumas.

14.    2016 m. liepos 13- 22 d. Katalikiškoji Berčiūnų ateitininkų stovykla vaikams. Dalyvavo 6 vaikai. Nuostabiai vaikai praleidžia laiką stovykloje, grįžta pilni dieviškumo, džiaugsmo, tikėjimo, kūrybiškumo. Dėl važiavimo į šią stovyklą vyksta didelė konkurencija tarp vaikųJ. Turime puikią skatinimo galimybę globotiniams J.

http://www.berciunai.lt/stovyklos#jas-stovyklų-programa

https://www.facebook.com/Ateitininkija/posts/1333487616665573

 

15.    2016 m. rugpjūčio 7-11 d. Betanijos bendruomenės baidarių žygis.  Dalyvavo 9 vaikai, du vadovai (pridedama atsiliepimas 1 lapas).

Iš atsiliepimų:Rugpjūčio mėn. vykusiame baidarių žygyje "Žmogaus branda - dovana Bažnyčiai ir bendruomenei" iš LKMS dalyvavo devyni vaikai (Liudmila, Egidijus, Vitalijus, Darius (po pirmos dienos dėl sveikatos būklės išvažiavo), Dimitrijus, Deivydas, Ksenija ir Jurijus). Kadangi kai kurie vaikai baidarių žygyje dalyvavo nebe pirmą kartą, jie jau žinojo, kaip vyksta šis renginys ir aktyviai įsijungė į bendrą veiklą. Vaikai noriai pasiūlė savanorišką pagalbą talkininkaujant ūkinėje renginio dalyje (pavyzdžiui, vaikinai padėjo surinkti ir sutvarkyti medieną laužui, pasiūlė ir pasitelkę fizines jėgas padėjo paruošiant baidares transportavimui į išplaukimo vietą ir grįžtant). Taip pat, vaikai klausėsi misionierių pravesto mokymo apie atleidimą ir dalyvavo praktinėje mokymo dalyje. Manome, kad jų dėmesingumas ir atidumas dalyvaujant misionierių užsiėmime davė vaisių tolesnėse baidarių žygio dalyse pagarbiau ir brandžiau bendrauti tarpusavyje. Kadangi baidarių žygis buvo tarptautinis renginys, jautėme vaikų pastangas ir pasitenkinimą pritaikant anglų ir rusų kalbų žinias bendravime su svečiais iš kitų šalių. Galime paliudyti, kad šių vaikų laukia perspektyvi ateitis, jeigu ateityje jie turės daugiau tokių patirčių, tai padės jiems pažinti gėrį ir siekti jo“   (Pagarbiai, Dievo Tėvo Širdies - Betanijos bendruomenė, Laura Stalauskaitė).

16.    2016 m. rugsėjo 18 d. Piligriminis žygis „Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vietomis“ . Dalyvavo visi vaikai. Į piligriminį žygį išsiruošėme anksti ryte su gera ir pakilia nuotaika. Kelionę pradėjome nuo testo - konkurso „Biblijinių tiesų paslaptys“, kurį paruošė mūsų kelionės viešnia Rita. Kartu su mumis važiavo keturių vaikučių Krikšto mamos. Net nepajutome, kaip atvykome į Baltriškių tiberiados bendruomenės vienuolyną, kur susitikome su vienuoliais. Išgyvenome nuostabią patirtį bendroje maldoje su broliu Egidijumi, turėjome progos giliau pažinti Jėzų, prisiliesti prie vienuolių kasdienybės. Į stebuklingos Šv. Mergelės Marijos Apsireiškimo vietą Kvintiškių kaime prie Ilgio ež. mus palydėjo Kamša, Imbrado sen., Zarasų r. sav., Imbrado seniūnas Vygirdas Žalkauskas. Jis maloningai mums aprodė bei pravedė ekskursijas Kvintiškių Švč. M. Marijos Apsireiškimo koplyčioje bei Imbrado Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje. Visi kartu meldėmės prašydami Šv. Mergelės Marijos ir Dievo malonės mūsų artimiesiems. Atsisveikinę su ponu Vygardu bei Kunigu Remigijumi Kavaliausku išvykome prie Stelmužės ąžuolo, kur mūsų laukė Imbrado sen.  Zarasų r. sav., Bažnytinio meno muziejaus darbuotoja Aldona Miškienė. Ji mums atvėrė duris į pačią įspūdingiausią medinę, rankų darbo ir seniausią Lietuvoje bažnyčią, pastatyta 1650 metais. Džiaugėmės ir didžiavomės galiūnu tūkstantmečiu Stelmužės ąžuolu, vaikščiojome senajame dvaro parke. Prisigėrę stiprybės iš mūsų praeities keliavome į 300 m senumo veikiantį Šlyninkos vandens malūną, ragavome blynus bei dalyvavome edukacinėje programoje. Ekskursijos kulminacija buvo Lietuvoje unikalus ir analogų neturintis 17 metrų aukščio ir net 34 metrų pločio statinys - Zarasų apžvalgos ratas. Važiuodami namo dėkojome visiems, kurie prisidėjo prie šios kelionės, siuntėme vieni kitiems gražius, šiltus linkėjimus. Namo grįžome nors ir pavargę, tačiau pilni įspūdžių, parplėtę savo akiratį, laimingi ir sužavėti.

17.    2016 m. rugsėjo 25 mėn. Tėvo Stanislavo mirties metinių atminimui kelionė  į Paberžės dvarą. Dalyvavo visi vaikai. (pridedama: atsiliepimai, 2 lapai)

Jau ketvirtą kartą mums UAB „Olego transportas“ suteikia malonę keliauti į Paberžės festivalį tėvo Stanislovo atminimui. Kiekvieną kartą šios kelionės laukiame kaip stebuklo, nes čia vaikai yra laukiami, čia jie yra vertinami kaip asmenybės, čia jie svarbūs ir reikalingi. Kiekvienoje kelionėje važiuojant į Paberžę mėginame kuo daugiau pamatyti Lietuvos kultūrinio paveldo, pasidžiaugti Lietuvos gamtos stebuklais. Kartu su mumis važiavo viena iš festivalio organizatorių Vilija Dačinskienė, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokytojai, keli soc. remtini vaikai. Važiuodami į Paberžę apsilankėme Dubingių žirgyne, pasižyminčiu unikalia gamta, nuostabiu architektūriniu ansambliu bei gyvūnėlių gausa. Grožėjomės Dubingių piliaviete, garsėjančia savo istoriniu paveldu bei žymių asmenų (Vytauto Didžiojo, Mikalojaus Radvilos Rudojo, Barboros Radvilaitės ir kitų) gyvenimu ir veikla. Paberžėje mūsų jau laukė1863 metų sukilimo muziejaus vadovė Alina Galvanauskienė, kuri vaikams pravedė ekskursiją ir edukacinę programą. Dalyvavome Šv. Mišiose, kurias aukojo Klebonas Kunigas Nobertas Martinkus, klausėmės nuostabios, užburiančios muzikos, agapėje vaišinomės Kunigo Noberto, UAB Karališkosios  kibininės direktorės Zinaidos Juškienės bei Labdaros ir paramos fondas „Viltis – Vikonda“ vaišėmis. „Agapėje“ įgijome daugiau drąsos bendraudami su Lietuvoje ir pasaulyje garsiu smuiko virtuozu Vilhelmas Čepinskiu, gitaristu Sergėjumi Krinicinu, dalinomės Dievo prisilietimais jų gyvenimuose ir tai prisidėjo prie mūsų pačių dvasinio gyvenimo bei jo augimo.

                     Po dieviško pasibuvimo Paberžėje išvykome į Bakainių piliakalnį, kuris datuojamas II tūkst. pradžia - XIV a. Piliakalnis ir abu papiliai  visus sužavėjo savo didumu ir gražumu.

                     Kelionės kulminacija buvo „Eurovizijos“ giesmių konkursas „Mes Tavo Meilė“. Garbi komisija (Čiurlionio mokyklos mokytojos) dalyvavo vertinime bei apdovanojimuose. Po skanių apdovanojimų, grįžome namo laimingi ir džiaugsmingi, prisipildę naujų įspūdžių, pasitikėjimo savimi bei dideliu bendrystės jausmu.

http://gyvbudas.lrytas.lt/likimai/vaiku-namu-aukletinis-visose-kapinese-ieskau-tevelio-kapo.htm?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy

 

 

Projekto svarba.

                      Labai esame dėkingi Lietuvių katalikų Religinei Šalpai, jos komandai už galimybę eiti savęs pažinimo keliu, už galimybę keisti savo gyvenimą, pripildytą Dievo Gailestingumo  ir Meilės...

Mes keičiamės ir augame savo vidumi, daromės brandesni, bendraudami su naujais –žmonėmis, įgyjame naujų išgyvenimų, patiriame naujas galimybes, dalyvaujame krikščioniškuose renginiuose, konkursuose, dienos, vasaros stovyklose, Taize.

                      Jūsų dėka galime auginti savo širdis pilnas meilės Viešpačiui, mokindamiesi dėkoti už dideles Dievo suteiktas galimybes tobulėti, už palaikymą, už rankų nenuleidimą sunkiomis akimirkomis, už supratimą, už ugdymą ir, aišku, už nuoširdžią meilę. Pradedame suprasti, kaip svarbu yra pirmiausia parodyti (o nereikalauti) meilę, susirūpinimą kitu žmogumi, pripildyti savo ir kitų širdis Kristaus buvimu.

Ačiū, Lietuvos Katalikų Religinei Šalpai, kad augame ir vis dar galime augti kaip krikščionys, už tai, kad kartu su vaikais galime atrasti save iš naujo, pažinti save ir eiti Dieviškuoju keliu, atgimstant kaip Dievo vaikai...

Tegul būna palaiminti Jūsų prasmingi darbai...Kuo daugiau Šviesos ir Dievo Meilės jūsų kelyje...

  

 

 

 

 

 

 1. Projekto pavadinimas:

      2014 m. gegužės 30 d. laimėjome projektų konkursą ir gavome paramą iš Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos VšĮ Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centro globotinių 2014 m. pavasario – vasaros užimtumo projektui.

Projekto tikslas – ugdyti vaikų globos namų globotinius (rūpintinius) dvasiškai stipriomis asmenybėmis, praplečiant akiratį, puoselėjant lietuvišką – krikščionišką kultūrą bei formuojant krikščioniškas vertybes, lietuvybę, mokyti prasmingai ir turiningai praleisti laisvalaikį.

Projekto uždaviniai:

1.  Meilės Dievui ir artimui dvasioje stiprinti jauną asmenybę;

2.  Puoselėti lietuvišką – krikščionišką kultūrą, bei vertybes, lietuvybę ir tradicijų tęstinumą;

3.  Formuoti krikščioniškas vertybes gyvenime;

4.  Mokyti prasmingai ir turiningai praleisti laisvalaikį, pozityviai elgtis įvairiose situacijose.

Projekto dalyviai – VšĮ LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro vaikų globos namų globotiniai.

 

SUMA, KURI BUVO GAUTA PROJEKTUI (JAV doleriais):

   Projektui gavome 10 000,00 (JAV dolerių).

 

VEIKLOS ATASKAITA:  

Įvykdytas 2014 m. pavasario – vasaros užimtumas vaikų globos namų auklėtiniams:

1. 2014 m. gegužės 3-4 d. Tiberiados bendruomenės organizuojama stovykla ,,Pjūties vaikai” (dalyvavo 5 VšĮ Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centro globotiniai).

   Šie susitikimai buvo skirti 8-12 metų vaikams. Kartu broliai ir mūsų vaikai sekė Jėzumi ir Jo ieškojo savo kasdieniniame gyvenime, augindami savo tikėjimą ir jį geriau pažindami per mokymus ir maldą. Stovykla vyko Baltriškių km. Zarasų raj.

2. 2014 m. gegužės 11 d. Lietuvos nacionalinės filharmonijos organizuojamas koncertas kun. Kristijono Donelaičio „Metams“ paminėti (dalyvavo 10 VšĮ Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centro globotinių).

   Vakaro programa: koncertavo Lietuvos nacionalinės premijos laureatai, Čiurlionio kvartetas, Vytautas Rumšas (aktorius), Asta Kirkščiūnaitė (sopranas). Vaikai klausėsi Kristijono Donelaičio, Maironio, Vinco Mykolaičio-Putino, Justino Marcinkevičiaus poezijos, lietuvių kompozitorių muzikos styginių kvartetui, Juozo Naujalio, Aleksandro Kačanausko, Stasio Šimkaus, Juozo Gruodžio, Antano Belazaro dainų.

   Programa, skirta Kristijono Donelaičio metams, pasižymi muzikos ir poezijos darna. Menininkai atskleidė lietuvių muzikos ir literatūros vaizdinių turtingumą, tautinį koloritą, pavasarišku gyvybingumu trykštančią muzikos ir žodžio jėgą.

3. 2014 m. gegužės 16 d., Kelionė į Paberžės dvarą, kuriame buvo paminėjimas skirtas Tėvo Stanislavo mirties metinių atminimui (dalyvavo 32 VšĮ Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centro globotiniai).

   Vaikai dalyvavo ekskursijoje į 1863 metų sukilimo muziejų ir Tėvo Stanislovo liturginio meno saugotuvę, Krekenavos regioninių parkų muziejaus ekspozicijos lankyme bei edukacinėje programoje.

   Vakaro programa: 17.00 val. šv. Mišios, kurias aukojo kunigai dr. Vilius Sikorskas, Skaidrius Kandratavičius. 18.00 val. Paberžės dvare koncertavo Lietuvos nacionalinės premijos laureatai, Čiurlionio kvartetas, Asta Kirkščiūnaitė (sopranas), Vytautas Rumšas (aktorius).  Koncerto metu aktorius Vytautas Rumšas skaitė ištraukas iš Tėvelio Stanislavo pamokslų.

   Kuklią Paberžės bažnytėlę užtvindė daug žmonių, menančių šviesuolio Tėvo Stanislovo atminimą. Mažiausiems teko susispiesti aplink altorių, o vidun nesutilpusiųjų neišsklaidė net prakiuręs dangus. Meilės simfonija – veikiausiai taip Tėvas Stanislovas būtų pavadinęs šį iš visos Lietuvos susirinkusių žmonių pabuvimą po Paberžės skliautais, kur šv. Mišiomis ir žymių atlikėjų koncertu buvo minima jo mirties dienos devintųjų metinių sukaktis.

4. 2014 m. birželio mėn. Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos stovykla ,,Aš tikiu – Mes tikime” (nedalyvavome šioje stovykloje, nes sutapo su mūsų organizuojama stovykla).

5. 2014 m.birželio 16-22 d. VšĮ Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centro organizuojama katalikiška stovykla globotiniams „Atmink ir mylėk“ (dalyvavo 24  VšĮ Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centro globotiniai).

6. 2014 m. liepos 18-27 d. ir 2014 m. liepos 30 – rugpjūčio 8 d. Ateitininkų organizuojama ,,Berčiūnų stovykla” (dalyvavo 6 VšĮ Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centro globotiniai). Tai - židinys, buriantis krikščioniškos pasaulėžiūros žmones vaikų ir jaunimo ugdymui, siekiant dvasinio ir tautinio Tėvynės atgimimo.

   Stovyklos tema: ,,Kad Jūsų džiaugsmui nieko netrūktų”. Kiekvieną vasarą stovyklai parenkama tema, kuri būtų aktuali ir sietųsi su tų metų svarbiomis datomis, jubiliejais, tradiciniais renginiais ne tik ateitininkų, bet ir Lietuvos, Europos ar pasaulio kontekste. Šių metų temos pasirinkimą nulėmė svarbios jubiliejinės datos ir faktai: 2014-ieji metai Lietuvos katalikų bažnyčios yra paskelbti Šeimos metais; 2014-aisiais sukanka 300 metų nuo Kristijono Donelaičio gimimo, 500 metų sukaktis nuo lietuvių pergalės Oršos mūšyje; 90 metų Lietuvos dainų šventei.

   Šios temos atsispindėjo stovyklos programoje: pradedant ryto pristatymais, baigiant meniniais vakaro užsiėmimais. Edukaciniai užsiėmimai arba pamokėlės, skirtos stovyklos temai atskleisti, vertybėms ugdyti ir puoselėti, yra pritaikytos įvairioms lyties ir vaikų amžiaus grupėms. Jose naudojamos įvairios metodinės formos, leidusios vaikams geriau suprasti ir įsisavinti naujas žinias ir vertybines nuostatas.

7. 2014 m. birželio 30 d. – liepos 7 d. ir 2014 m. rugpjūčio 1 – 10 d. Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos organizuojama saleziečių stovykla (dalyvavo 3 VšĮ Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centro globotiniai). Stovykla vyko Ignalinos rajone, Tverečiaus kaime. Stovyklaudami vaikai kasdien dalyvavo Šv. Mišiose, buvo ugdoma krikščioniška pasaulėžiūra vaikams ir jaunimui, keliamos dvasinės žmogaus vertybės.

8. 2014 m. rugpjūčio 24 – 25 d. kelionė Šv. Tėvo Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės po Lietuvą pėdomis (dalyvavo 25 VšĮ Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centro globotiniai). Šiaulių katalikių moterų sąjungos Šv. Elzbietos katalikių moterų pirmininkė Janina Klungevičienė lydėjo kelionės metu ir supažindino su Šv. Jono Pauliaus II piligriminės kelionės šventomis vietomis, bei jų istorijomis.

        Nuoširdžiai dėkojame Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai už galimybę pajausti Dievo meilės šilumą, patirti daug meilės, žinių, geros nuotaikos, šviesos bei ramybės kartu, pasijausti Dievo mylimais

        Taip pat norėtume padėkoti visiems kelionės metu prisidėjusiems, atidavusiems savo širdies šilumą, rūpinantis mūsų vaikais ir darbuotojais.

        Esame be galo dėkingi nuostabioms Šiaulių katalikių moterų sąjungos Šv. Elzbietos katalikių moterų draugijos narėms ir jos pirmininkei Janinai Klungevičienei.


 2. Projekto pavadinimas: Dirbk. Auk. Tobulėk. Jaunuolių, patiriančių socialinę atskirtį, socialinės ir profesinės integracijos gerinimas

Trumpas projekto aprašymas: nuo 2012 m. balandžio 2 d. VšĮ Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centras partnerio teisėmis dalyvauja projekto "Dirb. Auk. Tobulėk. Jaunuolių, patiriančių socialinę atskirtį, socialinės ir profesinės integracijos gerinimas" įgyvendinime, finansuojamame Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto pagrindinis pagrindinis pareiškėjas VšĮ SOTAS. Projekto partneriai: VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras, Vilniaus arkivyskupijos Caritas, Vaikų ir paauglių socialinis centras, VšĮ Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinosios globos namai, LPF VA Caritas socialiniai projektai, Asociacija „Bokštas“, UAB MAXIMA LT, UAB „Vikada“.

Projektas bus įgyvendinamas pagal 2007 - 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto "Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" VP1-1.3-SADM-02-K priemonę "Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką".

Projekto tikslas: pagerinti esamų ir buvusių globos namų ugdytinių ir socialinės rizikos vaikų įvairiapusę socialinę integraciją, apimančią gyvenimo kokybės užtikrinimą, savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymą, profesinį orientavimą, pagalbą įsitvirtinant darbo rinkoje.

Projekto tikslinė grupė: esami ir buvę vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų auklėtiniai, socialinės rizikos ir (ar) likę be tėvų globos vaikai. Planuojama, jog projekte dalyvaus 125 asmenys.

Projekto uždaviniai: Gerinti socialinę integraciją atpažįstant jaunuolių poreikius, ugdant socialines kompetencijas, skatinant mokymosi bei darbo motyvaciją; padėti jaunuoliams renkantis profesiją, įgyjant darbinę kompetenciją, lavinti ir stiprinti jų mokymosi ir savarankiško gyvenimo įgūdžius; suteikti jaunuoliams galimybę įgyti praktinių įgūdžių, įsitraukti į mokymosi ir darbo rinką.

Projekto veiklų trukmė: 2012m. balandžio 2 d. -2015 m. balandžio 1 d.

Projekto įgyvendinimo vieta: Lietuva

 

 3. Projekto pavadinimas: Dienos centras "Šv. Kazimiero vaikai"

Trumpas projekto aprašymas:

Projekto tikslas:

Projekto tikslinė grupė:

Projekto uždaviniai:

Projekto veiklų trukmė:

Projekto įgyvendinimo vieta: Lietuva